| Assistencial

Comunicat en relació al brot de COVID19 a Palamós Gent Gran

Informació actualitzada i relació de mesures preses

En data 27 de novembre detectem a 15 professionals positius per COVID19 en un dels cribratges rutinaris que fem quinzenalment a professionals de Palamós Gent Gran.

Arran d'aquests resultats es prenen les mesures següents:

  • Cribratge a tots els pacients ingressats al centre, detectant 32 nous casos positius (17 a llarga estada, 9 a mitja estada polivalent i 6 a residència), la majoria d'ells asimptomàtics
  • Trasllat dels pacients positius a la tercera planta, destinada a pacients COVID
  • Trasllats de 4 pacients fràgils no COVID19 a l'Hospital de Palamós
  • Detecció del contactes estrets del casos positius i posar-los en aïllament
  • Suspensió de consultes externes, centre de dia, hospital de dia i visites a pacients de residència
  • Reforç i vigilància del compliment de les mesures de seguretat i prevenció
  • Repetir el cribratge als pacients als 7 dies
  • Informació a totes les famílies afectades sobre la situació al centre, mesures adoptades i suspensió de serveis

Previ al brot, a Palamós Gent Gran ja hi havia casos positius entre professionals i pacients. A dia d'avui sumen un total de 43 pacients positius al centre i 20 professionals positius. Alguns pacients estan greus, el motiu però són les patologies prèvies que ja presentaven.

S'està treballant estretament amb les diferents autoritats sanitàries per al compliment de totes les mesures de seguretat necessàries així com la correcta aplicació dels protocols establerts en aquests casos.

Imatge covid PGG primera onada