| Assistencial

Aquestes Festes de Nadal

La millor fórmula per protegir-te i protegir als familiars i gent que estimes

Minimitzar els contactes

Mantenir la distància de seguretat

Utilitzar la mascareta

Bona higiene de mans

Ventila sovint

Aquestes festes no et confiïs:

Tot i tenir una prova COVID19 amb resultat negatiu, et pots contagiar i pots contagiar!

infografia aquestes festes de Nadal
infografia aquestes festes de Nadal no et confiïs