Nadales de les escoles per als/les pacients i professionals

Les escoles de Palamós ens han fet arribar vídeos on feliciten les festes

Seguint amb la campanya de suport perquè tothom qui vulgui ens enviï missatges, vídeos o dibuixos per donar ànims i suport a pacients ingressats a l’Hospital de Palamós, les escoles de Palamós ens han enviat videos de felicitació del Nadal.

Aquests videos s’ha publicat al nostre web i tothom pot consultarlos, així com també les persones ingressades, mitjançant les tabletes tàctils que posem a la seva disposició a través del nostre voluntariat

felicitació de nadal de les escoles

Clàusula informativa sobre Protecció de dades

El Responsable del Tractament és la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; la finalitat del tractament és la divulgació dels missatges, vídeos i dibuixos que envieu i que poden contenir dades personals -inclosa la vostra veu i imatge personal-, per portar a terme aquesta campanya; la utilització es podrà fer en qualsevol format en els espais de divulgació de SSIBE (intranet, web, pòsters i xarxes socials - instagram, Youtube i Twitter-), sense àmbit geogràfic i de forma gratuïta; la base jurídica per la que es tractaran les vostres dades personals és el vostre consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment sense efectes retroactius (el que s'hagi publicat no se suprimirà); el termini previst de conservació és de sis mesos des de la finalització de la campanya; podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de limitació del tractament i revocació sense efectes retroactius dirigint-vos a la Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació de SSIBE o enviant un correu electrònic a dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat. Més informació sobre la nostra política de privacitat al nostre web www.ssibe.cat

Missatges que animen