| Assistencial

L'Hospital de Palamós incorpora la videofluoroscòpia com a prova diagnòstica d'imatge

S'han realitzat ja 23 videofluoroscòpies des de les primeres proves fetes al novembre de 2019

L'Hospital de Palamós incorpora des de finals de novembre de 2019 la videofluoroscòpia com a prova diagnòstica d'imatge pels pacients amb trastorn de deglució (disfàgia).

Des del 15 de novembre de 2019 els serveis de Rehabilitació i Diagnòstic per la Imatge han realitzat un total de 23 videofluoroscòpies. Cal tenir en compte que entre març i juliol de 2020, no es van poder fer arran de la pandèmia de la COVID-19.

Des del mes d'octubre del 2020 se'n realitzen periòdicament un cop al mes.

La nova prova suposa un benefici per al pacient disfàgic ja que millora la rapidesa en la previsió del diagnòstic i tractament que el Servei de Rehabilitació proposarà. Alhora, suposa evitar desplaçaments fora de la província, ja que fins ara els pacients eren derivats als hospitals de Mataró. Ara en canvi, els pacients de la província de Girona es podran fer la prova a l'Hospital de Palamós.

Per a poder realitzar la videofluoroscòpia, l'Hospital de Palamós ha incorporat el software necessari al Servei de Diagnòstic per la Imatge i la formació dels tècnics de radiologia alhora al setembre del 2019 va acreditar Ivet Clemente, logopeda del Servei de Rehabilitació, al European Society of Swallowing Disorders.

Què és la videofluoroscòpia?

La videofluoroscòpia és una prova radiològica dinàmica que permet observar la mecànica de la deglució i estudiar les possibles alteracions; permet doncs diagnosticar la disfàgia oro faríngia.

Aquesta prova es realitza a pacients que presenten disfàgia, que ve provocada perquè la musculatura que intervé en el procés de deglució no funciona correctament per diverses causes i fa que part de l'aliment no passi per l'esòfag, sinó que travessa per vies respiratòries fins a arribar als pulmons.

Els pacients amb disfàgia es deriven al Servei de Rehabilitació i els/les logopedes valoren si requereix la prova.

Disfàgia i COVID-19

La disfàgia és una de les principals problemàtiques que presenten més freqüentment els pacients que s'han recuperat del COVID-19.

La tasca dels / de les logopedes del Servei de Rehabilitació és rellevant pels pacients afectats de la COVID-19 en el tractament de neuropaties secundàries, alteracions sensitives, motores o polineuropaties, alteracions en l'alimentació o alteracions vocals secundàries a causa d'una intubació perllongada.