| Assistencial

Què fa una gestora de casos de patologia mamària?

A l'Hospital de Palamós, és la infermera Cristina Romagosa.

Avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el càncer. Un dels més freqüents entre les dones és el càncer de mama. A l'Hospital de Palamós, disposem des de principis de gener d'una gestora de casos en patologia mamària per tal de poder fer un seguiment integrat i integral de tots els casos.

A la nostra entitat, la gestora de casos de patologia mamària és la infermera Cristina Romagosa. A trets generals, la seva tasca és de suport, informació, acompanyament i coordinació de tots els casos que es produeixen, actuant de referent i d'enllaç entre pacients i professionals. D'entre les seves funcions, destaquen:

De cara al pacient:

  • Contacte amb les pacients: informació de les proves diagnòstiques i el tractament a realitzar, tant quirúrgic com mèdic; oferta de visites presencials; i ser la persona de contacte per a resolució dels possibles dubtes que puguin sorgir.
  • Supervisió i control que totes les proves preoperatòries s'han realitzat i els consentiments s'han tramitat abans d'iniciar el tractament.
  • Un cop realitzada la intervenció, cures postoperatòries

De cara als professionals:

  • Citació dels pacients al Comitè de Mama per a l'estudi de casos.
  • Estar al dia de la programació quirúrgica i els resultats de les proves realitzades.
  • Actuar d'enllaç entre els serveis implicats: cirurgia plàstica, rehabilitació, radiologia, anatomia patològica, oncologia, radioteràpia, psicooncologia i ginecologia.
  • En un termini curt de temps, implicació amb el circuit de Diagnòstic Ràpid (DR) i el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama (PDPCM).