| Assistencial, Organitzatiu

Incorporem la tecnologia i impressió 3D als nostres serveis

S'ha constituït un grup de treball amb professionals de diferents serveis que estudien la seva aplicació en diferents àmbits.

L'ampli ventall de possibilitats i la facilitat de creació de prototips i productes finals que ofereix el disseny i la impressió 3D ha fet que el mon sanitari paulatinament incorpori aquesta tecnologia per millorar els seus serveis.

A Serveis de Salut Integrats Baix Empordà el mes de juliol de 2020 es va adquirir una impressora 3D i es va crear un grup de treball format per diferents serveis com Diagnòstic per la Imatge, Enginyeria i Manteniment, Rehabilitació i Formació que van formar-se en matèria de disseny i maneig d'aquesta tecnologia per a investigar com incorporar-la en els serveis que presten.

El grup està format per: Mónica Ramírez del Servei de Rehabilitació; Josep Martorell i Nicolás Vega del Servei de Diagnòstic per la imatge; Benjamí Tauler, David Pardo i Javier González del Departament d'Enginyeria i Manteniment i Francisco Rodrigo del Servei de Formació.

Preparació d'intervencions quirúrgiques

El Servei de Diagnòstic per la Imatge ha començat a aplicar aquesta tecnologia aprenent a extreure les imatges del tomògraf per a poder ser posteriorment post-processades i impreses a escala real amb 3D.

D'aquesta manera s'obtenen peces que poden ser utilitzades en la preparació d'intervencions quirúrgiques o com a guies de tall que ajuden, en aquest cas al metge traumatòleg, a planificar i practicar millor les intervencions i reduir el temps d'aquestes.

Adaptació i personalització de peces per a fer exercicis de rehabilitació

Al Servei de Rehabilitació la impressió 3D els permet crear productes adaptats i personalitzats per a cada pacient, i cobrir el buit que a vegades hi ha en d'altres productes comercials i fins i tot abaratir costos. Fins ara, s'han confeccionat petites ortesis a nivell de dits i algunes peces de suport per a la vida diària, tot i que en un futur està previst que es desenvolupin peces més grans.

Creació de peces de suport i recanvis

Per al Departament d'Enginyeria i Manteniment la impressió 3D els facilita la oportunitat de crear objectes, peces, suports o recanvis que els fan falta però que són difícils de trobar o no es troben. El fet de poder-los fabricar amb aquesta tecnologia els permet per tant donar un millor servei gràcies a la generació d'elements adaptats a les seves necessitats. Per exemple, s'han imprès cinc fundes per a protegir el tub de la fibra endoscòpia.

Alguns integrants del grup de treball 3D SSIBE
Impressora 3D
Ossos impresos amb la impressora 3D