| Assistencial

Augmentem la capacitat diagnòstica de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)

Gràcies a la nova unitat de biologia molecular implementada al laboratori de l’Hospital de Palamós arran de la pandèmia.

El laboratori de l'hospital de Palamós incorpora des del passat mes de febrer la tècnica diagnòstica PCR múltiplex que amplia la de detecció de infeccions de transmissió sexual (MTS).

Fins ara, es disposava d'una prova PCR que ja detectava patògens com la clamídia i la gonorrea. Aquesta nova PCR però és més completa i permet detectar altres patògens com micoplasmes i tricomones, que abans es diagnosticava per visualització directa del protozou a través del microscopi o per cultiu.

Arran de la pandèmia, el laboratori va adaptar-se per tal de poder analitzar els tests PCR del Baix Empordà i així agilitzar el diagnòstic de COVID de les persones usuàries. La incorporació d'aquesta tècnica ha permès obrir-se a altres possibilitats, com la detecció de les malalties i infeccions de transmissió sexual.

La sensibilitat de la prova és molt alta i fa molt difícil que es pugui deixar de detectar algun cas. D'aquesta manera es pot actuar per trencar la cadena de transmissió d'aquest tipus de malalties, que són considerades com emergents pel seu augment en els darrers temps.

Amb la incorporació de la prova i el diagnòstic, l'Hospital de Palamós s'incorpora a d'altres hospitals de la província que ja realitzen aquestes proves.

Les ITS, un problema mundial.
Es calcula que anualment uns 367 milions de persones contrauen algunes de les principals infeccions de transmissió sexual com són la clamidiosi, gonorroea, sífilis i tricomoniasi. A banda, més de 290 milions de dones estan infectades pel virus del papil·loma humà.

De les principals ITS, quatre d'elles es poden curar: la sífilis, la gonorrea, la clamidiosi i la tricomoniasi. Mentre que les altres quatre, de caràcter víric, malauradament, no són curables: l'hepatitis B, l'herpes simple, la sida i el virus del papil·loma humà. Però si existeixen tractaments que poden atenuar o modificar els símptomes de la malaltia.

Algunes d'aquestes malalties com l'hepatitits B, la sida, la sífilis o el papil·loma ja disposen de tècniques diagnòstiques desenvolupades molt eficaces.

Natàlia Claver, Cap de Laboratori (dreta) i Maria Luisa Monje, ginecòloga (esquerra)
PCR al laboratori de l'Hospital de Palamós