| Organitzatiu

Obres hospital: àrea quirúrgica

Es fa una nova sala de cirurgia menor ambulatòria i s’amplia la capacitat de l’àrea de cirurgia major ambulatòria (CMA). Les obres comencen el 21 de juny i està previst que s’allarguin fins al 8 d’agost

El 21 de juny s'inicien les obres a l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Palamós. Aquestes obres permetran fer:

  • Nova sala de cirurgia menor ambulatòria
  • Ampliar la capacitat de la cirurgia major ambulatòria (CMA). Es reorganitzen els boxos per tenir més capacitat i disposar d'una zona de butaques per atendre als pacients
  • Equipar la segona sala quirúrgica per tal que també s'hi puguin fer endoscòpies
  • Reubicar l'esterilització de la planta 1 a la planta 0; amb comunicació vertical amb el quiròfan amb dos ascensors (un de brut i un de net)
  • Renovar la zona de rentat d'aparells per tal que pugui donar servei a aquesta segona sala
  • Instal·lar una porta tallafocs al passadís de la planta 1
  • Canvi del terra dels quiròfans 1, 2 i 3
  • Nous vestidors per als professionals de quiròfan masculí i femení
  • Iniciar la instal·lació de la xarxa wifi en aquesta zona de l'hospital

Millores
Amb aquestes obres l'àrea quirúrgica contarà amb 5 quiròfans, com fins ara, i 3 sales quirúrgiques (una d'endoscòpies, una per cirurgia ambulatòria i una altra mixta per ambdues possibilitats). I l'àrea de cirurgia major ambulatòria disposarà d'una zona de butaques.

El fet de disposar d'una nova sala de procediments permetrà incrementar l'activitat d'endoscòpies i de procediments ambulatoris. També es disposarà de més espai per a l'equipament de l'àrea quirúrgica i l'ampliació dels vestidors dels professionals i per tant es podrà treballar millor i finalment la renovació de la CMA permetrà també incrementar l'activitat de cirurgia sense ingrés.

Afectacions
Durant les tres primeres setmanes de les obres (del 21 de juny a l'11 de juliol) es suspèn l'activitat quirúrgica i només es farà urgències i neoplàsies.  A partir de l'11 de juliol, es preveu tornar a obrir els quiròfans.

Per tal que el total de l'activitat quirúrgica realitzada aquest any no es vegi afectada per les obres previstes en aquesta àrea, aquests mesos previs a les obres s'ha augmentat considerablement l'activitat quirúrgica.

Les principals afectacions són: tancament de les zones afectades, forts sorolls pel forat al forjat, la mobilitat horitzontal es veurà afectada per la modificació dels accessos a l'àrea obstètrica i accés d'urgències a sala de parts, i la mobilitat vertical en alguna fase només es disposarà d'un munta lliteres, i accés de la UCIM a planta.