| Institucional

Presentem la Memòria de sostenibilitat de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 2020

La major part dels esforços s'han dedicat a combatre la COVID19

Aquest matí hem fet pública la Memòria de Sostenibilitat SSIBE 2020 on es presenta tota l'activitat realitzada durant aquest any.

Ha estat un any complicat, amb moltes incerteses i un gran esforç col·lectiu degut a l'aparició de la COVID19. Ha estat un any diferent amb afectació a tots els nivells i estaments i que volem ressaltar en aquesta memòria.

Fer front a la pandèmia ens ha  obligat a adaptar-nos i tornar-nos flexibles de forma àgil i eficient. Els canvis han afectat a tots els nivells: assistencials, organitzatius, estructurals i de comunicació.

A nivell assistencial, la primera fase de la pandèmia ha suposat una aturada total de l'activitat programada als nostres centres. Només s'han atès casos relacionats amb la COVID19 o casos urgents i no demorables. Paulatinament des de juny, s'ha anat reprenent l'activitat a consultes externes, reobrint els centres d'atenció primària i els quiròfans.

La pandèmia ha impactat fortament en la gestió d'equips i els i les nostres professionals, amb modificacions de jornada i horaris -passant a treballar torns de 12h-, la disminució de les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral i els esforços addicionals en forma d'hores extres de força major.

Hem vetllat per la seguretat i protecció dels i de les professionals i també dels usuaris i usuàries establint nous circuits i el servei de prevenció ha realitzat l'assistència i seguiment de tots els professionals contagiats, junt amb l'estudi de contactes de tots els casos i investigació d'accidents biològics i de brots.

A nivell organitzatiu, la COVID19 ha suposat un impuls per a la capacitació tecnològica dels i les nostres professionals amb la implementació del teletreball i la videoconferència. Però també per a les persones usuàries, que han vist reduïda l'accessibilitat física als centres i s'han avesat a d'altres formes telemàtiques de contacte, com els tràmits en línia o les visites telefòniques.

La gestió de la neteja i dels residus ha cobrat també molta importància. S'han introduït noves tècniques com l'ús d'un canó d'ozó, o d'una làmpada de raigs ultravioletes per reforçar la desinfecció química en zones d'alt risc. Pel que fa als residus sanitaris, han gestionat 400 tones, ampliant circuits i horaris.

Pel que fa als espais, s'han creat i habilitat nous circuits, espais i equipaments per fer front a la COVID19.  Hem readaptat la Unitat de Cures Intermèdies (UCIM) de l'Hospital; hem creat hemiplantes d'aïllament a Palamós Gent Gran i l'Hospital de Palamós; hem creat una unitat de biologia molecular al laboratori per poder analitzar proves PCR i testos d'antigen ràpid; hem habilitat recursos fora dels nostres centres com recursos hotelers dedicats a la salut o per a la vacunació de la grip i realització de PCR i cribratges massius.

A nivell comunicatiu, l'acompanyament a pacients i familiars s'ha vist ressentida durant aquest any, degut a les mesures restrictives i d'accés als nostres centres. Quan no s'han permès visites hem buscat fórmules alternatives per tal de mantenir el flux d'informació i acompanyament emocional com les videotrucades a través de professionals voluntaris; la plataforma missatges que animen o les visites als residents al jardí de Palamós Gent Gran.

A nivell extern, la relació amb els mitjans ha estat constant, intensa i fluïda. S'han gestionat centenars d'aparicions en mitjans, amb explicacions i declaracions dels nostres professionals per tal de fer-nos transparents i explicar en primera persona tots els canvis.  També hem recollit el nostre testimoni en diferents vídeos o el programa especial de la Marató de TV3, emès a TV Costa Brava.

Les nostres xarxes socials han viscut un augment considerable i s'han posicionat com un dels principals canals de comunicació i informació amb els i les nostres usuàries.

La pandèmia ha provocat també un allau de donacions i mostres de solidaritat per part d'empreses i més d'un centenar de particulars que s'han gestionat i redistribuït internament.

Però no tot ha estat COVID19 aquest 2020. Hem reobert el consultori de Calonge després de mesos en obres que han permès millorar l'accessibilitat dels nostres usuaris i usuàries. Per altra banda, també hem incorporat la videofluoroscòpia per al diagnòstic de pacients amb disfàgia. Per últim, a l'octubre hem iniciat el projecte #SocSSIBE per explicar i donar a conèixer els nostres professionals i quin és el seu dia a dia.

La memòria de sostenibilitat de SSIBE d'aquest 2020 aprofundeix en tots aquests aspectes. En aquest enllaç podreu trobar tots els indicadors, les dades d'activitat dels nostres centres i gestió de les nostres àrees de suport.

Imatge portada Memòria SSIBE 2020