| Assistencial

27 de juliol: estat de situació de la COVID-19 al Baix Empordà

Informe setmanal de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

  • Situació a nivell comunitari

La setmana del 21 al 27 de juny, vàrem multiplicar per més de 7 el nombre de positius detectats per TAR o PCR (un augment de més del 600%) respecte la setmana anterior. La setmana passada (setmana del 19 al 24 de juliol) vàrem detectar 225 casos positius, el que suposa que en 5 setmanes hem augmentat el nombre absolut de PCR i TARs positius un 1800%.

Actualment estem fent unes 3.100 proves diagnòstiques (TARs i PCRs) a la setmana, de les quals el 10% són positives.  Aquestes proves s'estan fent tant a pacients simptomàtics que consulten als CAPS o urgències de l'Hospital, com aquells pacients que han d'ingressar sigui pel motiu que sigui o també als pacients que s'han de fer alguna prova o intervenció quirúrgica a l'Hospital de Palamós

Respecte la setmana anterior, el nombre de proves diagnòstiques realitzades ha augmentat un 10%, però el nombre de positius ha disminuït un 15%. 

Tot i aquesta disminució, les dades no són bones, pel que cal extremar les mesures de protecció per reduir els contagis: evitar trobades socials, relacionar-nos amb la bombolla de convivència, reduir la mobilitat, ventilar espais, ús de mascareta, neteja de mans, i distància de seguretat.

  • Situació dels centres

Actualment a l'Hospital de Palamós hi ha 38 pacients COVID ingressats, el que suposa el 35% de tots els pacients ingressats. Per tal de donar cabuda a tots aquests pacients, s'ha destinat tota la quarta planta a pacients COVID i s'han cancel·lat les intervencions quirúrgiques programades, deixant només els quiròfans d'urgències i neoplàsies actius. 

La setmana del 19 al 24 de juliol es van ingressar 134 pacients a l'Hospital de Palamós, dels quals 43 (32%) eren per COVID. Destacar que no s'havien ingressat tants pacients COVID en una setmana a l'hospital des de la primera onada de la pandèmia. Respecte la setmana anterior, els ingressos van incrementar un 6%, en canvi el nombre de pacients COVID ingressats va augmentar un 115%.

Pel que fa a Palamós Gent Gran, actualment hi ha 9 pacients COVID ingressats a la planta d'aïllament. La setmana passada es van fer 29 ingressos a Palamós Gent Gran (el nombre més alt d'ingressos des de principis del 2020), dels quals el 25% eren pacients COVID. 

Amb la situació epidemiològica actual i amb l'objectiu de protegir tant als pacients com als familiars i professionals, s'han reduït i restringit visites a Palamós Gent Gran i a l'Hospital. A l'Hospital s'han restringit les visites a la UCIM i els acompanyants a urgències. A Palamós Gent Gran s'ha fet reducció d'horaris de visita als pacients ingressats a llarga estada, mitja estada i trastorns cognitius; i a la residència han quedat restringides les sortides dels residents de menys de 3 dies de durada.

Tant a l'Hospital com a Palamós Gent Gran es segueixen oferint als pacients videotrucades amb la família, en el cas que no puguin rebre visites i no disposin de mitjans o habilitats per fer-ho de forma autònoma.

Per la seva banda, l'atenció primària està atenent a tots els pacients que tenen clínica sospitosa d'infecció per COVID i els realitza les proves diagnòstiques si està indicat. A l'hora segueix realitzant tota l'activitat diagnòstica i de seguiment de pacients crònics, que ja feia abans de la pandèmia.

  • Estat de situació professionals

Actualment hi ha 13 professionals positius de COVID19, dels quals 5 no estan correctament vacunats. Els 8 restants, tot i estar ben vacunats han tingut una PCR positiva i transmeten la malaltia, motiu pel qual han d'estar aïllats, tot i trobar-se bé. 

  • Estat de situació vacunació ciutadania

Actualment s'està vacunant a tota la població major de 16 anys, tanmateix aquestes setmanes estem rebent menys dosis de vacuna de les que rebíem fins ara, fet que no fa possible realitzar maratons a espais propers a les ABSs. Tant aviat tornem a rebre suficients vacunes, n'organitzarem més.

Actualment, el 59,5% de la població de més de 16 anys del Baix Empordà ja ha estat vacunada amb la pauta complerta.

Per últim, cal insistir en que la vacuna ha demostrat que protegeix contra desenvolupar la malaltia simptomàtica per infecció per COVID tanmateix, no evita la possibilitat de portar el virus al nas i la gola dels vacunats, amb el risc de contagi que això suposa. És per aquest motiu que insistim que no es poden deixar de prendre les mesures de prevenció bàsiques: rentat de mans, distància, mascareta i ventilació dels espais.

marató vacunació Torroella de Montgrí