| Assistencial

3 d'agost: estat de situació de la COVID-19 al Baix Empordà

Informe setmanal de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

  • Situació a nivell comunitari

La setmana del 26 de juliol a l'1 d'agost, tot i realitzar un 6% més de proves diagnòstiques per COVID (TAR i PCRs), el nombre de positius es va reduir un 43% respecte la setmana anterior.

Tot i aquesta disminució, les dades no són bones, pel que cal extremar les mesures de protecció per reduir els contagis: evitar trobades socials, relacionar-nos amb la bombolla de convivència, reduir la mobilitat, ventilar espais, ús de mascareta, neteja de mans, i distància de seguretat.

  • Situació dels centres

Actualment a l'Hospital de Palamós hi ha 26 pacients COVID ingressats, el que suposa el 32% de tots els pacients ingressats. Per tal de donar cabuda a tots aquests pacients, s'ha destinat tota la quarta planta a pacients COVID i s'han cancel·lat les intervencions quirúrgiques programades, deixant només els quiròfans d'urgències i neoplàsies actius.

La setmana del 26 de juliol a l'1 d'agost es van ingressar 120 pacients a l'Hospital de Palamós, dels quals 33 (28%) eren per COVID. Respecte la setmana anterior, els ingressos totals han disminuït un 10% i el nombre de pacients COVID que s'han ingressat també s'han reduït un 23%.

La setmana passada vàrem patir alguns dies de col·lapse a l'Hospital, al no tenir suficients llits per ingressar a tots els pacients que arribaven a urgències i tenien criteris d'ingrés, sobretot pacients COVID. El fet que aquests pacients es quedessin a urgències, feia que es disposés de molt menys espai per seguir visitant els pacients que anaven arribant a urgències. Per això, es van obrir 5 llits més a la planta d'aïllament COVID i es van derivar pacients NO COVID de Palamós Gent Gran a la Clínica Onyar, fet que va permetre a l'hospital derivar pacients al sociosanitari.

Pel que fa a Palamós Gent Gran, actualment hi ha 16 pacients COVID ingressats a la planta d'aïllament. La setmana passada es van fer 27 ingressos a Palamós Gent Gran, dels quals el 25% eren pacients COVID.

Amb la situació epidemiològica actual i amb l'objectiu de protegir tant als pacients com als familiars i professionals, seguim amb el mateix règim de visites tant a l'hospital com a Palamós Gent Gran i les restriccions d'acompanyants a urgències.

  • Estat de situació professionals

Actualment hi ha 13 professionals positius de COVID19, dels quals 5 no estan correctament vacunats. Els 8 restants, tot i estar ben vacunats han tingut una PCR positiva i transmeten la malaltia, motiu pel qual han d'estar aïllats, tot i trobar-se bé.

  • Estat de situació vacunació ciutadania

S'està vacunant a tota la població major de 16 anys, tanmateix aquestes setmanes estem rebent menys dosis de vacuna de les que rebíem fins ara, fet que no fa possible realitzar maratons a espais propers a les ABSs. Tant aviat tornem a rebre suficients vacunes, n'organitzarem més.

El 62,6% de la població de més de 16 anys del Baix Empordà ja ha estat vacunada amb la pauta complerta.

Per últim, cal insistir en que la vacuna ha demostrat que protegeix contra desenvolupar la malaltia simptomàtica per infecció per COVID tanmateix, no evita la possibilitat de portar el virus al nas i la gola dels vacunats, amb el risc de contagi que això suposa. És per aquest motiu que insistim que no es poden deixar de prendre les mesures de prevenció bàsiques: rentat de mans, distància, mascareta i ventilació dels espais.

imatge UCIM 5ena onada