| Assistencial

Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia

L'objectiu de la Llei és reconèixer un nou dret, el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l'eutanàsia i es vigent des del 25 de juny.

El 24 de març es va aprovar la Llei orgànica 3/2021 que regula l'eutanàsia.

L'objecte de la Llei és la regulació efectiva del dret que correspon a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, així com el procés que s'ha de dur a terme i les seves garanties.

Poden sol·licitar-la persones majors d'edat amb nacionalitat espanyola (o residència legal) que pateixen una malaltia greu i incurable o bé un patiment greu, crònic i impossibilitant que provoqui un patiment físic o psíquic intolerable.

La llei regula qui ho pot demanar, quins són els requisits, modalitats de prestació, com se sol·licita i quin és el procediment.

Així mateix, la Llei recull els drets i deures dels professionals sanitaris que participin en la prestació.

Consulta al canal salut tota la informació relacionada amb aquest nou dret.

logotip salut eutanasia