| Institucional

Visita del Conseller de Salut a Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

L'Hble Sr. Josep M. Argimon va fer una trobada amb professionals de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i va visitar les instal·lacions de l'Hospital de Palamós durant el matí; a la tarda va visitar el punt vacunal de Sant Antoni de Calonge

Ahir l'Honorable Sr. Josep M. Argimon, conseller de salut del Govern de Catalunya, va visitar Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

El conseller de salut va parlar directament amb professionals d'atenció primària i de l'hospital.

En l'àmbit de la primària van comentar com es va fer front en un primer moment a la pandèmia de la COVID-19; quins canvis organitzatius van ser necessaris fer i com els professionals es van organitzar  -admissions, infermeria i equip mèdic- ; quina és la situació actual (manca de professionals, accessibilitat, espais, circuits, temps d'atenció i comunicació amb la ciutadania) i quines són les necessitats més urgents. A la vegada es va parlar de com hauria  de ser el model d'atenció primària per donar resposta a totes aquestes necessitats detectades.

Es va debatre també com s'està portant a terme la vacunació, en quin punt es troba i quins canvis caldrà fer properament.

I en l'àmbit de l'hospital es va explicar com es va fer front a les diferents onades de la pandèmia i el que va significar a nivell organitzatiu i professional, tenint en compte també la realitat d'un hospital comarcal i les grans dificultats que hi va haver sobretot al principi.

Es va fer molt d'èmfasi en què, és gràcies a l'esforç personal de tots els i les professionals que s'ha pogut anar fent front a les situacions assistencials que les diferents onades han suposat.

També es va parlar del canvi en la complexitat dels pacients en l'àmbit residencial i de la necessitat de repensar el model d'atenció sociosanitari i social.

Després de les reunions, el conseller i comitiva van visitar les instal·lacions de l'Hospital de Palamós. La visita va incloure una trobada amb l'equip directiu i amb els representants dels treballadors;  i a la tarda va visitar el punt de vacunació de Sant Antoni de Calonge, on el conseller va poder parlar amb els i les professionals que hi treballaven.

A la visita el van acompanyar:

. Sr. Lluís Puig, president del Patronat SSIBE

. Sr. Miquel Carreras, gerent de la Regió Sanitària Girona

. Sra Laia Brufau. Directora general d'Estratègia, Difusió i Comunicació en Salut

. Sra. Montserrat Morante, cap del gabinet del conseller

. Sr. F. Xavier Ponsa, cap de Relacions Externes i Protocol

. Sr. Xavier Burjons, cap de comunicació de la Regió Sanitària Girona