| Assistencial

Aquest estiu hem atès 47.762 visites a urgències als nostres centres

Suposa un augment de més del 30% respecte l’any 2020, marcat per la COVID19.

Durant els mesos de juny, juliol i agost, a tots els centres de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà s'han atès un total de 47.762 urgències. Aquesta  xifra  representa un augment del 33,6% respecte el 2020, un any marcat sobretot per la pandèmia de la COVID19. En canvi, en comparació amb el 2019, suposa un descens de l'11,9%.

Un 56% dels pacients atesos són residents al Baix Empordà i un 44% són usuaris no residents a la comarca. En ser una comarca amb molta població estiuejant, els percentatge d'usuaris no residents atesos augmenta al llarg dels mesos d'estiu. Així, al juny ha estat un 23%, al juliol un 37% i a l'agost un 40%.

18.257 visites a l'Hospital de Palamós   
Al servei d'urgències de l'Hospital de Palamós s'han atès 18.257 visites, que suposa un augment del 27% respecte el 2020 i se situa un 10,4% per sota de les urgències ateses durant el mateix període del 2019.

Per mesos, l'increment és desigual si es comparen amb les dades de l'estiu passat i les del 2019. Durant els mesos de juny i juliol s'ha arribat a xifres semblants al 2019, el darrer prepandèmia. A l'agost, però, les urgències a l'Hospital han decrescut respecte al propi mes de juliol. En aquest sentit, la derivació als serveis d'atenció continuada dels CAP ha sigut clau per descongestionar el servei i evitar-ne la sobresaturació.

Els temps d'espera durant 2021 s'han incrementat de manera important respecte a 2020, on es van registrar temps d'espera excepcionalment baixos a causa de la reducció de l'activitat, però també són superiors a 2019, i això es produeix per l'impacte de la cinquena onada COVID.
Per hores, la major afluència de visites es dona entre les 10 i les 13 del matí i les 5 i les 8 de la tarda.

29.505 visites als nostres centres d'atenció primària   
Els centres de primària que atenen urgències són els CAP de La Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós, i els consultoris de Sant Antoni de Calonge i l'Estartit. En conjunt han atès  29.505 visites a urgències, que suposa un fort increment respecte el 2020, de prop del 40% (38,6%), però encara se situa un 12,8% inferior respecte l'activitat del 2019.

Enguany els pacients desplaçats atesos als centres d'atenció primària han suposat un 49% del total de pacients atesos i creixen més que els pacients residents al Baix Empordà, tant en percentatge com en números absoluts. De fet en números absoluts ens situem pràcticament al mateix nivell de 2019.

El centre on han crescut més les urgències aquest estiu ha estat Palafrugell, i la resta de centres també experimenten increments destacables a excepció de La Bisbal on l'activitat es manté estable al llarg dels anys ja que no té dotació específica de programa d'estiu i és el centre on té menys impacte l'atenció a població desplaçada.

Aquest alt volum de visites realitzades ha estat possible gràcies a l'esforç i dedicació de tots els nostres professionals que treballen als serveis d'urgències i atenció continuada.

Servei d'urgències de l'Hospital de Palamós