| Assistencial

L’ecografia per fusió permet una major precisió en les biòpsies prostàtiques

Aquesta prova diagnòstica pot realitzar-se gràcies a la incorporació del tècnic superior en imatge per al diagnòstic en la prova.

El diagnòstic del càncer de pròstata a l'Hospital de Palamós es realitza actualment mitjançant una biòpsia amb una agulla transrectal guiada amb una ecograia de fusió de la imatge de ressonància magnètica. Aquesta tècnica porta fent-se des de fa aproximadament 3 anys i permet una millora en el diagnòstic d'aquest tipus de càncer.

La fusió permet augmentar la nitidesa i la precisió en la zona a biopsiar i per tant augmentar la sensibilitat de les biòpsies amb tumor a un 70-75%. Per al pacient és també una millora ja que aquesta major positivitat implica una reducció del nombre de biòpsies de control i del seguiment periòdic al pacient.

Aquesta major fiabilitat es basa en dos canvis: per una banda, l'ús d'un software incorporat al nou ecògraf de l'Hospital que permet fusionar la imatge d'una ressonància prèvia amb la de l'ecografia que s'està realitzant en aquell moment. Per altra banda, la incorporació d'un/a tècnic superior en imatge per al diagnòstic en el moment de la prova, que controla i monitoritza la fusió a l'ecògraf de tal manera que el/la radiòleg/a pugui encarregar-se de la punció i l'extracció de la mostra de teixit prostàtic.

Actualment, l'Hospital realitza 4 o 5 biòspsies prostàtiques per fusió a la setmana i és un dels hospitals que més en realitza a les comarques gironines. És també un dels hospitals de referència pera als tècnics d'aplicacions que necessiten ser formats en aquesta prova i la fusió d'imatges.

Perquè es fusiona l'ecografia i la ressonància?
Amb l'ecografia convencional si que es visualitza la pròstata, però els tumors no es diferencien del teixit prostàtic normal. D'aquesta manera, es feien biòpsies de forma aleatòria amb l'objectiu de trobar tumors que necessitaven ser tractats.

En canvi, amb la ressonància de pròstata si que permet visualitzar els tumors clínicament significatius i que han de ser tractats, a més de la localització exacta d'aquest texit tumoral.

El 2018 es va adquirir un nou ecògraf a l'Hospital de Palamós, que incorporava un software de fusió. El que permet aquest software és fusionar la imatge obtinguda a partir de la ressonància ja feta amb la imatge que estem obtenint en aquell mateix moment amb l'ecografia. D'aquesta manera, podem dirigir-nos més nítidament i amb més precisió a la zona que la ressonància ens indica que hi pot haver un tumor

Primer es va a la zona sospitosa i per altra banda, també s'extreuen mostres d'altres zones no sospitoses de forma aleatòria. La biòpsia pot ser amb sedació o sense sedació. La prova dura aproximadament 10 minuts.

Com es detecta el càncer de pròstata i quin seguiment i tractament se'n fa?
La pròstata té unes dimensions d'una nou. A partir dels 50, molts pacients tenen la pròstata més gran que pot ser de la mida d'una mandarina o fins i tot taronja. A més gran, la pròstata PSA més alt.

Els pacients majors de 50 anys o amb símptomes prostàtics han d'acudir al seu metge de capçalera que els fa un tacte rectal i un PSA (un marcador tumoral a la sang). Aquest valor pot estar condicionat per les dimensions de la pròstata o les infeccions prostàtiques, per exemple.

Davant de sospita, es sol·licita una ressonància magnètica per poder identificar àrees susceptibles de malignitat. En cas de confirmar-se la sospita, es procedeix a la biòpsia de pròstata transrectal, usant la fusió de la imatge.

Si el diagnòstic de càncer es confirma, l'equip d'urologia proposarà al pacient les diferents possibilitats de tractament com poden ser la cirurgia radical de la pròstata o diferents sessions de radioteràpia.

Aquests tractaments es recomanen en funció de l'edat del pacient, el grau de malignitat, la localització i possibilitat d'estendre's a d'altres zones, entre d'altres.

Fusió d'imatges per a la biòpsia prostàtica