El Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) inicien l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)

Durant el primer semestre d’aquests 2022

El Departament de Salut i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) inicien aquest primer semestre de 2022, l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) per tal d'obtenir informació poblacional sobre l'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris.

L'enquesta és una activitat estadística de caràcter oficial, prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta el deure de respondre per part de les persones seleccionades i una garantia de confidencialitat de les dades, és a dir, que les respostes estan protegides pel secret estadístic.

Aquest any les poblacions del Baix Empordà on es faran les enquestes són: Begur, Calonge i Palafrugell.

Des del 2010, l'Enquesta de salut de Catalunya té caràcter continu, és a dir, la recollida de la informació és ininterrompuda. Cada any s'entrevisten aproximadament unes 5.000 persones residents a Catalunya, de totes les edats, no institucionalitzades, seleccionades aleatòriament a partir del Registre oficial de població de l'Idescat.

L'empresa contractada pel Departament de Salut per realitzar el treball de camp (les entrevistes als domicilis) és IPSOS. L'enquesta consisteix en una entrevista personal que es realitza en el domicili de les persones seleccionades. L'enquesta no és autoadministrada ni es fa per telèfon. Una persona enquestadora degudament acreditada pel Departament de Salut fa les preguntes amb l'ajuda d'un ordinador portàtil.

Les persones que han estat seleccionades aleatòriament per contestar l'enquesta reben per correu ordinari (si és titular) o bé lliurada en mà (si és suplent) una carta informativa signada pel Conseller de Salut, Josep Maria Argimon i el Director de l'Idescat, Sr. Xavier Cuadras. En la carta, s'informa a la persona seleccionada sobre l'enquesta i se li comunica que el telèfon 061 CatSalut Respon està a la seva disposició per aclarir dubtes o rebre més informació.

Cal que les persones seleccionades proporcionin una informació completa i verídica amb relació a les preguntes que se'ls plantegin. Les dades d'identificació (nom, sexe, edat i adreça) només serveixen per establir el contacte i per fer el control del treball de les persones entrevistadores. Les respostes que es proporcionen s'emmagatzemen de forma anònima i es tracten de forma agregada.

Per a més informació sobre aquesta enquesta pots accedir a http://salutweb.gencat.cat/esca.

Per a qualsevol consulta que pugueu tenir podeu contactar amb l'equip responsable de l'Enquesta de salut de Catalunya al Departament de Salut 93 227 29 00.

Enquesta ESCA