| Responsabilitat social corporativa

Les dones ocupen el 57% dels nostres càrrecs de responsabilitat

Són presents en totes les direccions i nivells de comandament

Els sectors sanitari i social són àmbits laborals altament feminitzats. A casa nostra, 1.284 dones del total de 1.635 persones treballadores són dones. Això suposa el 79% de la plantilla.

Aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, volem reconèixer i visibilitzar el paper de la dona treballadora i la seva posició en llocs de responsabilitat dins de l'entitat. En total són 45 dones les que ocupen posicions de comandament, el que suposa un 57% del total de càrrecs de comandament existents. És més de la paritat reclamada en molts altres sectors o àmbits, tot i que en relació amb el nombre global de plantilla per gèneres, la presència de comandaments homes és més elevada respecte les dones.

Aquestes 45 dones ocupen llocs de responsabilitat i de presa de decisions en tots els àmbits. Tal i com afirma Mariona Casanovas, Directora de recursos humans "Efectivament, al Consell de Direcció no existeix la paritat. Som el 80% de dones". A nivell assistencial, les dones són presents als diferents nivells de comandament com poden ser Caps de servei mèdics, Supervisores d'infermeria, Direcció assistencial o Direcció d'Àrea Bàsica. En concret a l'Atenció Primària, per exemple, el 85% dels càrrecs són ocupats per dones.

Les dones directives també són presents als serveis transversals o als serveis d'hoteleria i informàtica. Maria Gràcia Artigas, Cap de qualitat d'Emporhotel ressalta que "Hem d'entendre la igualtat des de l'acceptació de la diferència entre homes i dones. Som diferents, però cal garantir que tinguem els mateixos drets, deures i també oportunitats".

Estudi de la bretxa salarial a l'entitat
Tal i com disposa la normativa legal vigent, s'ha fet l'estudi del Registre Retributiu (anàlisi de la bretxa salarial), que s'ha compartit en el sí de les Comissions d'Igualtat SSIBE i d'Emporhotel AIE. En aquest estudi s'evidencia que no existeix cap tipus de discriminació retributiva per raó de gènere, atès que s'apliquen rigorosament les taules salarials dels convenis col·lectius.

Tanmateix, si d'aquesta anàlisi n'ha resultat algun percentatge diferencial de bretxa salarial a favor d'un dels dos sexes, ha estat explicable per factors socioculturals o econòmics derivats de les tendències presents en la pròpia societat, com pot ser la reducció de la jornada per temes de conciliació laboral i familiar assumida majoritàriament per les dones, per exemple.  Tot i així, la política d'igualtat de la nostra entitat va encaminada a treballar per buscar i valorar accions que puguin anivellar aquestes diferències.

Infografia #SomDones i mascaretes liles    
Amb l'objectiu de visibilitzar les nostres dones treballadores hem elaborat una infografia on es detalla el paper de les 1.284 dones del grup SSIBE en els àmbits de la presa de decisions, la seva distribució en funció de rols i perfils, la formació, el tipus de contracte i jornada laboral.

A banda, avui i per reivindicar la igualtat entre gèneres, tots els nostres centres lliuraran mascaretes liles per a totes les persones usuàries. Les mascaretes han estat una donació de l'empresa Sanitodos.

Infografia #SomDones

Dones que han deixat empremta a la Revista Baix Empordà Digital
Coincidint amb el 8M, aquest mes de març la Revista Baix Empordà publicarà un número que se centrarà en aquelles dones que han deixat petjada a la comarca.

Entre elles s'hi inclourà un reportatge referit a tres de les nostres professionals: Conxa Avinyó i Àngels Masabeu, professionals jubilades però que han estat durant molts anys al capdavant del servei de rehabilitació i medicina interna, respectivament; i de Teresa Aliu, actual cap de la Unitat d'Informació Assistencial.

Dones directives de SSIBE 2022
Atenció primària de SSIBE
Infografia #SomDones