| Responsabilitat social corporativa

Com puc ajudar a Ucraïna?

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dona consells i pautes a seguir.

El 24 de febrer de 2022, Rússia va iniciar una ofensiva militar contra Ucraïna, generant una crisi humanitària que ha deixat milers de persones sense les necessitats bàsiques cobertes.

Davant la voluntat de la ciutadania catalana d'oferir suport a la població afectada pel conflicte, el Govern de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) destaca que la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda és fent aportacions econòmiques a les entitats que ja treballen sobre el terreny.

En aquest sentit, l'ACCD posa a disposició al seu web un recull de les ONG catalanes i organismes multilaterals que donen resposta a la crisi humanitària a Ucraïna.

Podeu trobar-les al seu web, en un llistat que estarà permanentment actualitzat.

Web ACCD

Bandera Ucrania