| Responsabilitat social corporativa

Renovem els membres del Consell de Participació Ciutadana de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

És un espai estable de participació ciutadana que es va constituir al juliol del 2019

El passat mes gener es va fer la primera reunió de l'any i es van renovar els membres del Consell de Participació Ciutadana de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Està previst que en el decurs de l'any es facin 4 reunions més.

El Consell és un espai estable de participació, constituït al juliol del 2019, on es fan processos de consulta i deliberació de temes relacionats amb la salut i dels serveis que ofereix SSIBE. És per tant un mecanisme més d'opinió i escolta activa de la ciutadania i usuaris/àries.

En l'àmbit de la salut, la participació de les persones està estretament relacionada amb la millora de la qualitat assistencial i de les experiències dels pacients quant a l'atenció rebuda.

De la participació i implicació de les persones usuàries se n'extreuen punts de millora, tal i com apunta Lola Bosch, cap d'atenció al ciutadà i comunicació "Ens hem d'acostumar a asseure'ns a la mateixa taula, professionals, usuaris/àries i familiars per poder parlar de com ha estat la seva experiència i quins són els aspectes més rellevants des del seu punt de vista; hem de conèixer què opinen i quina importància li donen".

Anteriorment al Consell de Participació, ja existien accions participatives com ho són les enquestes de satisfacció, la gestió de les reclamacions, el programa de voluntariat, els convenis amb associacions de pacients i altres entitats o programes d'atenció primària amb participació ciutadana o de promoció i prevenció de la salut.

Amb la seva creació, SSIBE va fer un pas endavant en el desenvolupament de l'experiència del pacient i en la necessitat de conèixer, respectar i incorporar la mirada de la ciutadania en general i dels pacients en particular i donar veu a la diversitat ciutadana per compartir i aprofitar les diferents percepcions i opinions.

El Consell està constituït per 12 persones: 6 són representants de Consells de Salut o de participació ciutadana; representants del voluntariat; representants d'associacions de pacients; i les altres 6 són professionals de SSIBE (Gerència, Qualitat, Atenció al ciutadà, representant del Comitè d'Ètica i professionals).

Des de la seva constitució s'han fet 7 reunions, algunes d'elles on-line atès la pandèmia, i s'han abordat diferents temes que han permès revisar per exemple la informació sobre la pandèmia, la campanya comunicativa de vacunació contra la COVID i la senyalística d'algunes àrees.

Gloria Prim, membre del Consell ens diu: "ens permet tenir una visió dels serveis i del seu funcionament intern; apropant-nos a aspectes que d'altra manera no hi tindriem accés però alhora, i això crec que és el més interessant, ens permet aportar la nostra experiència, els nostres dubtes o preocupacions, essent així un espai amb una doble funció, un espai on no només rebem informació sinó que alhora aportem la nostra visió més directa com a usuaris".

Consell de participació ciutadana de SSIBE 2022