| Institucional

Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió

Va ser aprovat pel Patronat en data 5 d'abril

El Patronat de l'entitat va aprovar el dia 5 d'abril el Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió de la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

L'objectiu de la Fundació amb caràcter general, és la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, de manera prioritària en l'àmbit de la comarca del Baix Empordà, coordinant i integrant els diferents estaments i nivells assistencials, d'acord amb el model d'atenció a la salut integrat, que contempli les activitats assistencials i totes les activitats de promoció de la salut, prevenció, rehabilitació i atenció psicosocial.

Un dels elements més importants per assegurar la sostenibilitat de la Fundació, més enllà dels programes i activitats concretes que porta a terme, és la manera com les desenvolupa, en el marc del valor d'unes bones pràctiques de govern i gestió, entenent que no són solament les exigides legalment, sinó totes aquelles pràctiques voluntàries que contribueixen a enfortir la confiança de la societat en l'organització.

És per això que la Fundació destina els seus esforços també a impulsar pràctiques que millorin l'àrea de gestió, del bon govern i la rendició de comptes de les seves activitats.

El document recull els principis generals de compromís en matèria de bones pràctiques de gestió de la Fundació així com les recomanacions de bon  govern pel que fa al Patronat, al control i supervisió financera i als aspectes de transparència.

Podeu consultar el document a l'apartat de transparència del nostre web.

imatge bon govern