| Assistencial, Docència

Formació en ecocardiografia per a malalt agut

Ha estat per als professionals del Servei d'Urgències i de Medicina Interna

Aquesta setmana professionals del Servei d'Urgències i de Medicina Interna, han rebut formació en ecocardiografia per a malalt agut avalat per la Societat Internacional World Interactive Network Focused On Critical UltraSound (WINFOCUS), dedicada a desenvolupar la pràctica de l'ecografia a peu de llit en situació d'urgència.

La formació va ser impartida pel Dr. Ramon Nogué, President de WINFOCUS, pel Dr. José Viladot i la Dra. Carolina Sánchez, ambdós del Servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Aquesta formació s'emmarca dins del Programa de millora en sèpsia elaborat pel grup de treball del servei composat per metges/sses, infermeres i auxiliars sanitaris. L'objectiu d'aquest programa és augmentar la precisió tant en temps com en qualitat i humanitat en l'atenció del malalt greu per infecció.

La utilització de l'ecografia en malalt greu i inestable ens demana una resposta ràpida i intensa, amb un seguiment evolutiu per aprendre noves decisions de tractament.

Obtenir major expertesa per atendre aquests pacients esdevé clau, i part de l'expertesa passa per millorar les eines de la seva valoració com l'ecografia, i en específic, els aprenentatges de l'esmentat curs.

En total hi han assistit  15 professionals en una primera edició, a l'espera de la segona edició per la resta del servei.

Curs Ecografies Urgències i Medicina Interna
Curs Ecografies Urgències i Medicina Interna
Curs Ecografies Urgències i Medicina Interna