| Organitzatiu

Projecten l’ampliació del CAP de Torroella de Montgrí i la incorporació d’una base del SEM

S’ aprova una modificació de planejament municipal que permetrà disposar d'un equipament amb el doble de capacitat i dimensionat a les necessitats de present i futur de la població.

El CAP de Torroella de Montgrí gairebé doblarà la superfície actual i incorporarà una base d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La proposta d'ampliació i remodelació de l'equipament és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària de Girona, amb l'objectiu d'adequar l'equipament a les necessitats actuals i de creixement de població i del nombre de professionals. L'ampliació projectada pel Servei Català de la Salut es troba en fase de redacció de l'avantprojecte constructiu.  

El CAP ocupa actualment una superfície de 1.049 m2, en una parcel·la destinada a sistema d'equipaments que té una superfície total de 3.779 m2. Amb l'actual qualificació urbanística, el nou equipament podria créixer fins a 1.889,50 m2, però no fins als 2.250 projectats. Per aquesta raó, l'Ajuntament ha aprovat modificar la qualificació urbanística del sistema d'equipaments del C/ Doctor Molinas (clau E) per transformar-lo a sistema d'equipaments sanitaris (clau Esa). Això permet incrementar el sostre edificable i poder fer efectiva l'ampliació del centre sanitari.

L'actual edifici del CAP de Torroella de Montgrí, que està gestionat per la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (FHP-SSIBE), consta d'una superfície construïda de 1.049 metres quadrats, distribuïts fonamentalment en una única planta i dissenyat en forma d' "U".

Vint anys en funcionament
El CAP de Torroella de Montgrí va començar a prestar assistència a mitjans del 2002 i, des de la seva obertura fins l'actualitat, hi ha hagut un increment de la població empadronada del 31,45%. A més, els municipis de l'ABS reben molts visitants durant l'estiu i caps de setmana, de tal manera que la població de la zona creix considerablement en períodes estacionals. Tot plegat repercuteix en un augment de l'activitat assistencial. Durant el 2021 es va registrar un total de 143.210 visites, un increment del 44% respecte l'any 2003.

Pel que fa a la plantilla laboral, també ha augmentat el nombre de professionals que hi treballen i s'ha doblat en els últims quinze anys. A més, durant la pandèmia s'han incorporat nous perfils professionals, com gestors COVID, els referents escolars COVID (RECO) i nou personal administratiu, de manera que s'ha evidenciat la necessitat de disposar de més espai assistencial així com àrees de treball i espais personals per als treballadors.

Notícia publicada a Torroella-estartit.cat
 

CAP Torroella
CAP Torroella
CAP Torroella