| Institucional

Debatem entorn del concepte de la humanització en l'atenció sanitària

Celebrem una jornada interna per parlar-ne

Avui, dimecres 29 de juny, amb el títol Parlem d'humanització, cal?, hem celebrat una jornada interna amb professionals del sector per tal de fomentar la cultura de la humanització en l'entorn sanitari i apropar-nos a aquest estil de treball.

Humanitzar l'atenció sanitària és un dels reptes actuals del sector i seguir avançant en la gestió i atenció assistencial centrada en les persones. En Xavier Pérez, gerent, ha donat el tret de sortida a la taula debat conduïda per Jordi Rodríguez, periodista i en la què participaven Candela Calle, directora general de la Fundació Sant Francesc d'Assís;  Ma.  Pilar Delgado,  responsable de l'àrea de recerca del projecte HU-CI; i Glòria Galera, infermera de l'Hospital de Palamós i membre de la Comissió d'Humanització de SSIBE.

A la jornada hi ha assistit al voltant de 50 professionals i algunes de les idees destacades han estat: la necessitat d'un canvi cultural de l'organització per avançar en aquests aspectes, la importància del lideratge i les conseqüències en la salut de les persones usuàries i també dels professionals. Treballar per la sensibilització i la formació és l'inici, i disposar d'un pla estratègic d'humanització que inclogui un pla d'accions i un sistema d'avaluació amb indicadors pot ajudar al seu desplegament.

Comissió d'humanització a SSIBE

La jornada  ha estat promoguda per la Comissió d'humanització de SSIBE, creada a l'octubre del 2021. Està liderada per gerència i compta amb professionals assistencials i de la unitat d'atenció al ciutadà i comunicació, des de la comissió s'entén que la humanització ha de centrar-se en el pacient, assegurant la qualitat assistencial però també l'empatia i atenció personalitzada al pacient.

Per tal d'impulsar iniciatives s'han establert tres eixos estratègics:

  • Confort i espais: Pensant en el benestar físic i emocional
  • Participació: disposar d'espais d'opinió i conèixer l'experiència del pacient
  • Tracte i acompanyament: tenir en compte la comunicació, l'empatia i la relació dels professionals amb el/la pacient

Primeres passes cap a la humanització      
Des del passat octubre, ja s'han promogut algunes iniciatives concretes, com la que avui s'ha presentat en relació a recomanacions sobre la humanització de l'atenció a pacients.

Més enllà de la comissió, a SSIBE, ja s'han impulsat projectes que contribueixen a la humanització de l'atenció sanitària: tot el treball d'humanització del procés de part (part a l'aigua, acompanyament durant les cesàries programades, pla de part personalitzat, formació específica a l'equip); el foment del descans nocturn dels pacients hospitalitzats; un sistema d'enquestes per conèixer l'opinió i l'experiència del pacient (NPS) per fer després accions de millora.

Altres experiències són la millora de la informació que es dona als i a les usuaris/àries per a la realització de determinades proves o preparacions com són la preparació per a la colonoscòpia, la recollida d'orina, la realització de polisomnografies amb l'empresa DIGIMEVO.

I finalment, recordar que SSIBE ja fa anys que compta amb un equip de voluntariat (intern i l'extern) que vetlla per a l'acompanyament dels usuaris i usuàries que més ho necessiten i faciliten la seva comunicació amb la seva família.  A més a més de Tirita Clown, les pallasses hospitalàries que ens ajuden a la millora del benestar emocional de petits i grans.

ponents Jornada humanització
públic Jornada humanització