Has nascut entre 2002 i 2005?

Campanya de vacunació contra la meningitis

La malaltia meningocòccia és una malaltia infecciosa que pot arribar a ser greu. És poc freqüent, però pot provocar complicacions i deixar seqüeles per tota la vida.

Els adolescents i joves sou el grup de població que podeu contraure-la més habitualment. Tot i que podeu no presentar símptomes, podeu transmetre-la a altres familiars de més edat o altres amistats.

La vacuna contra la Meningitis (serotips A, C, W i Y) es va incloure al calendari vacunal el 2020, a causa de l'augment de casos de Meningitis causada pels serogrups C, W i Y. Aquesta vacuna substitueix la que cobreix únicament contra el seroptip C (vacuna MC). Per això, si heu nascut entre el 2002 i 2005, cal que contacteu al 972 60 92 22 per demanar hora (Centre de Programació Telefònica)

Recorda: una dosi de la vacuna, elimina el bacteri de l'organisme i evita que es pugui encomanar.