| Prevenció i promoció de la salut

Es publiquen els resultats de l’enquesta ESCA

Gairebé el 90% dels catalans que utilitzen més freqüentment els serveis sanitaris públics n'estan satisfets

Ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va presentar els resultats de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2021.

Podeu veure els resultats a l'arxiu adjunt. D'entre les dades més rellevants, cal destacar:

  • Gairebé el 90% dels catalans que utilitzen més freqüentment els serveis sanitaris públics n'estan satisfets.
  • Es manté alt el seguiment dels controls preventius com la mamografia (90%) i la citologia cervicovaginal (70%). Les proves ocultes en femta han crescut sostingudament des del 2015, quan es va estendre el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a tot Catalunya.
  • La prevalença del consum de risc d'alcohol en la població de 15 anys i més se situa al 4,9% (7,7% en homes i 2,2% en dones)., per sobre un  
  • Augment de l'excés de pes entre els infants, i tendència creixent de l'obesitat, especialment entre les nenes. Quatre de cada deu nens i nenes d'entre 6 i 12 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat).
  • Gairebé la meitat de la població d'entre 3 i 14 anys (45,9%) té un estil d'oci sedentari, és a dir, està 2 hores diàries o més davant d'una pantalla (mòbil, TV, ordinador, videojocs, etc.).

La presentació va acabar amb un recordatori a la importància de seguir uns bons hàbits saludables i els efectes que tenen sobre l'esperança de vida de les persones.

L'estudi de l'ESCA s'ha fet a una mostra de 4.827 persones no institucionalitzades de Catalunya (1.258 a persones menors de 15 anys), de les quals 2.388 són homes i 2.439, dones.

Resultats ESCA
Importància dels hàbits saludables