| Assistencial, Prevenció i promoció de la salut

Incorporem 2 dietistes nutricionistes a l’atenció primària per promoure l’alimentació saludable

Els nous perfils desenvolupen tasques per reduir els factors de risc associats a una mala alimentació

La Regió Sanitària Girona ha desplegat la figura dels dietistes nutricionistes als Equips d'Atenció Primària (EAP). La incorporació de nous perfils professionals s'emmarca en el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària, i en el cas dels nutricionistes es concreta a través del Programa per a la promoció d'una alimentació saludable entre la població i per prevenir els factors de risc per a la salut associats a una mala alimentació. El programa preveu un professional dietista nutricionista per cada 50.000 habitants, de tal manera que a les nostres ABS s'incorporen dues professionals.

Són l'Olga Brunner que cobreix les ABS de Palamós i Palafrugell i la Cristina Aguilera, que cobreix les ABS de La Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí i L'Escala.

Aquestes professionals desenvolupen tasques relacionades amb la prevenció i el tractament de problemes vinculats amb una mala alimentació així com la promoció d'hàbits saludables des d'una vesant comunitària, fent especial èmfasi en la població amb major vulnerabilitat socioeconòmica. A més, també es reforça l'abordatge de l'alimentació en persones amb factors de risc o condicions que requereixen adaptar la dieta habitual. En termes generals, el programa s'orienta a reforçar la tasca desenvolupada pels professionals d'infermeria i medicina dels equips d'atenció primària i comunitària en la promoció de l'alimentació saludable entre la població.

Els nutricionistes treballen de forma multidisciplinària amb la resta de professionals de l'EAP. En el seu dia a dia les tasques que realitzen consisteixen en donar suport a altres professionals de l'EAP, atendre interconsultes i atendre grupalment casos derivats. En casos puntuals complexos amb necessitats específiques poden també prestar atenció individual. A partir de la diagnosi de les necessitats de la població, cada professional estableix quines són les accions més adients. En aquest sentit ja s'han començat a programar sessions grupals i tallers que es desenvoluparan durant aquesta tardor en diferents municipis gironins.

A tall d'exemple, a la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i Torroella de Montgrí ja  s'estan començant a desenvolupar teràpies grupals entorn a l'alimentació saludable per aprofundir i apoderar els participants a fer un canvi en la seva qualitat de vida. També a Sant Antoni de Calonge, l'Olga Brunner va organitzar el passat 30 de setembre la xerrada "Petits canvis per ser una família saludable", centrada en com fer els àpats plegats, dietes saludables, emocions positives i l'activitat física. 

Per a les dues nutricionistes, el programa contribuirà a què la població adquireixi hàbits saludables. "Treballem de manera multidisciplinària i integral amb altres professionals de l'EAP i agents de la comunitat, per identificar les necessitats de la població i creant intervencions per donar-hi resposta, amb la finalitat de fomentar una comunitat més sostenible, saludable, social i unida", expliquen.

El problema de l'obesitat i el sobrepès     
A la Regió Sanitària Girona, com en el conjunt de Catalunya, hi ha una important prevalença de problemes de salut relacionats amb els hàbits alimentaris. Segons les darreres dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) per al període 2020-2021, a Girona, la meitat de les persones enquestades entre 18 a 74 anys tenia excés de pes: 34,9% de sobrepès i el 14,4% obesitat. La situació de la regió en aquest aspecte no presenta importants diferències respecte el conjunt de Catalunya, on el 35,1% de les persones enquestes té sobrepès i el 15,5%, obesitat. En la infància i adolescència, l'obesitat també hi és freqüent. A la demarcació, el 19,3% de la població menor de 14 anys té sobrepès i el 10,8% obesitat, xifres lleugerament inferiors que en conjunt de Catalunya (23,5% sobrepès i 13,3% obesitat).

Pel que fa al seguiment de la dieta mediterrània, un altre factor a tenir en compte per valorar l'estat de salut, a Girona el 48,2% de la població enquestada major de 15 anys diu seguir-la, mentre que el 51,8% restant no segueix les recomanacions. 

Cristina Aguilera i Olga Brunner, nutricionistes a les nostres ABS
Taller “Petits canvis per ser una família saludable
Taller “Petits canvis per ser una família saludable