Institucional, Recursos humans

Reestructuració de l’equip d’enginyeria i del servei de manteniment

Incorporació de Bernat Roig i canvis en les funcions de David Pardo i Javier González.

Reestructuració de l'equip

Des d'aquest final d'octubre, s'han implementat diversos canvis estructurals i funcionals al departament d'enginyeria i al servei de manteniment de SSIBE.

A partir d'aquesta setmana, en David Pardo -fins ara coordinador del servei de manteniment-, passa a formar part de l'equip d'enginyeria, com a tècnic responsable de tecnologies. Desenvoluparà tasques en instal·lacions i equips de sistemes tecnològics aplicats a edificis i equips mèdics.

En Javier González, del servei de manteniment des de fa 32 anys, assumeix de nou el rol de coordinador de manteniment, i passarà a ocupar-se de les tasques que fins ara feia en David.

Nou operari de manteniment

A més, en Bernat Roig s'incorpora a la plantilla com a operari de manteniment, assumint part de les feines en sistemes electromèdics que feia en Javier.

En Bernat és de Fontanilles i ha cursat el cicle formatiu de grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats a l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, acabant l'any 2018.

Ha treballat a diferents empreses del sector, com Amitec S.L durant 1 any, Electer durant 2 anys i Attsu Tecnicvap S.A durant 1 any.

Molts encerts David i Javier i benvingut Bernat!

David Pardo, Javier González i Bernat Roig