| Institucional

Publiquem la Memòria de Sostenibilitat 2021

Recull les dades de la nostra activitat, el resum dels fets més destacats i el nostre compromís social.

Avui hem fet pública la memòria de sostenibilitat corresponent a l'any 2021, on s'hi recullen les principals dades de la nostra activitat durant l'any  passat, el resum dels fets més destacats i el nostre compromís social.

Aquest any, la memòria ha canviat d'aspecte respecte altres anys. S'ha treballat amb una estructura dels continguts i apartats nova i un nou disseny més net, visual i atractiu que ha d'ajudar a una millor visualització dels continguts i diferents apartats.

La memòria continua essent digital però s'ofereix en format pdf i versió imprimible per tal que la publicació continuï sent utilitzada com a element de consulta tant per professionals com per persones usuàries interessades en conèixer una mica més tota la nostra activitat el darrer any.

Enllaços relacionats

Memòria 2021