| Assistencial

L’Hospital de Palamós ja gestiona les baixes per ingrés des de la mateixa planta d’hospitalització

Ja s’han tramitat una quinzena d’incapacitats temporals des que es va començar a desplegar el tràmit al novembre.

Des d'aquest mes de novembre, l'Hospital de Palamós gestiona les baixes d'incapacitat temporal (IT) per ingrés hospitalari des de la mateixa planta d'hospitalització. Així, les persones que ingressin, ja sigui de forma urgent com programada, reben, si així ho sol·liciten a l'admissió de l'hospital, la baixa laboral a través de La Meva Salut i s'estalvien desplaçaments dels familiars al centre d'atenció primària.

Ja s'han tramitat una quinzena d'incapacitats temporals des que es va començar a desplegar el tràmit. La mesura beneficia la població en edat laboral que s'estalvia així haver d'acudir al centre d'atenció primària per a la gestió. També agilitza els processos interns i contribueix a millorar l'experiència del pacient i el seu entorn.

Com es realitza la gestió?
La tramitació de l'IT ja s'inicia al mateix hospital, al prescriure l'IT d'acord amb l'ordre d'ingrés. Així, la tramesa d'IT es realitza als i a les pacients que estiguin hospitalitzades, tant si han ingressat per urgències, com si tenien programat l'ingrés.

Si al cap de 7 dies -comptant des del primer dia que va faltar a la feina- encara continua ingressat/da, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica amb una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Des de l'Hospital també es fan les gestions necessàries perquè els següents comunicats de confirmació els gestioni directament l'atenció primària.

A Catalunya, la gestió d'IT des dels hospitals va iniciar-se al febrer com a prova pilot a l'Hospital Parc Taulí. A la Regió Sanitària de Girona va desplegar-se al setembre als Hospitals Trueta, Santa Caterina i Olot i des d'aquest mes de novembre ja es gestiona a tots els hospitals de la Regió. 

Admissions 3a planta Hospital de Palamós