25N: Dia internacional per a l’Eliminació de la violència vers les dones

Constituïm una nova comissió per a l'abordatge de la violència vers les dones

Des d'aquest mes de maig disposem d'una nova comissió per a l'abordatge de la violència vers les dones amb l'objectiu de tractar la problemàtica des de la perspectiva pròpia de la salut. La recent creada comissió està liderada per Treball social i hi estan representats diferents serveis - ginecologia, obstetrícia, llevadores, urgències-; línies assistencials - atenció primària i atenció hospitalària-; i també hi participa la unitat d'informació assistencial.

Els objectius de la nova comissió són:

  • Aportar bones pràctiques envers l'abordatge de la violència vers les dones
  • Revisar i actualitzar els protocols assistencials per proporcionar una intervenció adequada en cada situació
  • Sensibilitzar al personal sanitari sobre aquesta problemàtica
  • Incentivar una major formació i coneixement al respecte

Aquesta comissió ha de ser un recurs i un referent per a tots aquells i aquelles professionals sanitàries que intervenen atenent a dones que pateixen o han patit violència; també ha de ser una eina de foment per al treball conjunt i coordinat entre serveis, especialitats i línies assistencials.

Us podeu posar en contacte amb la comissió a través de la treballadora social Sílvia Carrasco scarrasco(ELIMINAR)@ssibe.cat

Presents també a nivell comarcal

A banda de la comissió interna, Treball social també participa a la Comissió de Violència vers les dones creada a nivell comarcal i que vetlla per fer front de manera coordinada  a aquesta problemàtica. Alhora, també s'ocupa de la protecció de les dones en els seus diferents àmbits personals com poden ser la salut, el laboral, el social, entre altres.

25N: Dia internacional per a l’Eradicació de la violència vers les dones