Campanya de cribratge del càncer de còlon i recte a l’ABS de Palamós

Dirigida a persones d’entre 50 i 69 anys dels municipis de Calonge i Sant Antoni de Calonge, Vall-llobrega i Palamós

En qualsevol càncer, però especialment en el de còlon i recte, és fonamental una detecció a temps per a una bona curació.

És per això que existeix el Programa de Cribratge de càncer de Còlon i Recte, que convida a les persones entre 50 i 69 anys a participar-hi, enviant-los una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal.

Entre els mesos de gener i març de 2023, s'enviaran les cartes informatives a les persones d'entre 50 i 69 anys de les poblacions de Calonge i Sant Antoni de Calonge, Vall-llobrega i Palamós (ABS Palamós).

Com funciona el programa de cribratge?
El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang oculta a la femta. A la Regió Sanitària de Girona la implantació del programa s'ha fet conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics, ja que les oficines de farmàcies actuen com a informadores i facilitadores dels kits on cal dipositar les mostres de femta per ser analitzades posteriorment per part de l'Oficina Tècnica.

Els resultats de les anàlisi seran publicats informàticament a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà d'aquest resultat. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies del centre respectiu, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d'una colonoscòpia diagnòstica.

Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Cribratge Càncer de Còlon i Recte a l'ABS de Palamós