Nou Pla de Naixement per acompanyar i orientar a les famílies en les preses de decisions durant el procés de part

Hem actualitzat i adaptat tota la informació relativa a l’embaràs, part i postpart per tal promoure la participació, coneixement i autonomia en la presa de decisions.

La Unitat d'Infància i Dona de l'Hospital de Palamós i l'atenció primària del Baix Empordà ha publicat un nou Pla de Naixement. El document pretén ser una guia per a les famílies per tal d'acompanyar-les durant tot el procés d'embaràs, part i postpart.

L'objectiu del Pla és oferir el màxim d'informació sobre el procés però també sobre les diferents opcions que tenen al seu abast al nostre hospital per tal de poder tenir autonomia a l'hora de decidir quines són les seves preferències i expectatives emocionals, afectives i culturals.

L'elaboració del pla de naixement és un procés progressiu que ha de ser abordat des d'un model de relació assistencial compartit entre la gestant i el seu entorn però també l'equip de professionals assistencials, que ha de permetre una presa de decisions compartida i corresponsable.

Per aquest motiu, s'ha inclòs una nova visita dins el calendari de seguiment del part poder tractar específicament les preferències de part. Així, la llevadora referent lliura el Pla de Naixement a la visita de la setmana 30 de gestació per parlar-ne específicament. Posteriorment, en la propera visita amb la llevadora es resoldran dubtes per acabar d'omplir el Pla.

D'aquesta manera, a l'arribada a la sala de parts l'equip de professionals coneixerà quines són les preferències específiques de cada gestant i acompanyant per tal d'oferir-los una atenció més propera, personalitzada durant el part.

Tot i que la guia es lliura en format paper, també és accessible en format digital a través www.ssibe.cat/pla-naixement.

Properament, s'està treballant perquè totes les decisions i preferències escollides s'incorporin de forma automatitzada a la història clínica de la gestant.

Alfabetització en salut
L'alfabetització en salut, o Health Literacy,  és la capacitat per obtenir, processar i comprendre la informació en salut i utilitzar aquesta informació per prendre decisions adequades sobre la salut i l'atenció sanitària.  En definitiva, és empoderar els i les pacients per tal de dotar-los d'eines i capacitats per poder tenir accés, entendre i utilitzar la informació per mantenir una bona salut, prendre les decisions responsables i controlar la seva pròpia salut. Alhora, ajuda a millorar la comunicació entre pacient i professional de la salut. 

És per aquest motiu que s'ha publicat aquest Pla de Naixement i que fa uns mesos es va fer públic el portal informatiu sobre l'embaràs, on properament ja hi haurà disponibles els vídeos del 2n trimestre de gestació.

Aquest nou portal permet que les pacients que comencen amb l'embaràs vagin rebent vídeos amb informació concreta sobre recomanacions per un embaràs saludable, així com les proves que se li faran o les patologies més freqüents, per aquelles pacients que les pateixin.

L'enviament dels vídeos s'allargarà fins més enllà del part, aconseguint així tenir la pacient i el seu entorn més proper, suficient i correctament informat per poder disfrutar d'un embaràs sa i participar i decidir en tots els aspectes del seu embaràs, part i postpart.

Tots els vídeos que s'enviïn quedaran en un repositori de la web, de forma que les pacients i els i les seves acompanyants, poden tornar-los a veure si així ho desitgen.

A més, el sistema permet als professionals saber si la pacient ha vist el vídeo o si l'ha deixat de veure en un moment concret. Això ens permetrà fer un procés de millora continua, tant del contingut com dels mateixos vídeos.

Nou pla de naixement
Nou pla de naixement