| Responsabilitat social corporativa

La Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà s’adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és la iniciativa per la sostenibilitat corporativa més gran del món.

Des de principis de febrer, la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides com a soci.

Adherir-se al Pacte Mundial implica que SSIBE es compromet a alinear les seves operacions amb Deu Principis universalment acceptats a les àrees de Drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. A més, promet també adoptar mesures en suport dels objectius de les Nacions Unides plasmats actualment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A Espanya, més de 2100 organitzacions s'han unit a la iniciativa, de les quals més de 920 fan un pas més en aquest compromís, fent-se sòcies de la iniciativa, com és el cas de la nostra entitat.

"L'adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides respon al nostre compromís ferm amb la sostenibilitat i suposa un pas més cap a la integració de la sostenibilitat com a  com a eix central de tota la nostra activitat", explica Xavier Pérez, director-gerent de SSIBE.

Què suposa adherir-se al Pacte Mundial?
El Pacte Mundial de les Nacions Unides ofereix informació, formació i altres eines per ajudar les empreses a afrontar els reptes en sostenibilitat que se'ns presenten. La idea principal és que les entitats adherides puguin comptar amb els coneixements i habilitats que necessiten per assolir els ODS i contribuir de la millor manera possible a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

A més d'establir aquests principis bàsics per al desenvolupament sostenible de les empreses i oferir informació actualitzada sobre els ODS i com assolir-los, el Pacte Mundial també suposa una plataforma per a la promoció de bones pràctiques i de comunicar l'informe de progrés anual sobre els diferents avenços en matèria de sostenibilitat.

El procés d'implementació i avenç per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, passa per 5 fases principals:

  • Conèixer: assegurar una comprensió correcta dels diferents ODS, la seva implicació i abast per poder determinar en quins la nostra organització pot tenir més impacte;
  • Definir prioritats: a través de la identificació dels ODS prioritaris per a l'organització i estructurar així les estratègies de sostenibilitat sobre l'Agenda 2030.
  • Establir objectius: en base a l'estratègia establerta i a l'articulació del pla de sostenibilitat és imprescindible marcar objectius mesurables i quantificables per a un mesurament correcte d'avenços sobre els compromisos establerts.
  • Integrar: Els ODS s'han d'integrar dins l'estratègia empresarial i la cultura organitzacional; en aquest sentit, la generació d'aliances i la formació a la plantilla en matèria d'ODS és imprescindible.
  • Reportar: suposa l'últim pas per consolidar el treball de les empreses en matèria d'ODS, desenvolupant una estratègia de comunicació adequada i reporti dels avenços aconseguits any a any. El reporti de bones pràctiques permet tant analitzar com avança l'organització com oferir exemples i casos d'èxit serveixin d'inspiració i ajudin altres empreses a implementar mesures per construir de manera conjunta i col·laborativa una realitat empresarial més sostenible.
Pacte Mundial de les Nacions Unides
Eixos i marcs del Pacte Mundial