| Assistencial

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Hospital de Palamós rep l’acreditació de la Societat Espanyola de Cardiologia

Des del mes de febrer ha estat certificada com a Unitat Comunitària d’Insuficiència Cardíaca

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Palamós ha rebut aquest mes de febrer el segell SEC Excellence de la Societat Espanyola de Cardiologia i que la certifica com a Unitat Comunitària d'Insuficiència Cardíaca.

Creada el març 2022, la Unitat d'Insuficiència Cardíaca té per objectiu millorar l'atenció i el pronòstic a les persones del Baix Empordà amb aquesta patologia. Aquesta patologia porta associada una elevada prevalença, sobretot en la gent gran, major morbilitat, mortalitat i fins i tot major càrrega econòmica que altres patologies com pot ser el càncer. D'aquest amanera la nova unitat vol optimitzar circuits i promoure bones pràctiques entre els i les diferents especialitats implicades. 

L'any 2022 la Unitat va atendre més de 300 persones, amb més d'un miler de visites tant a consulta com a Hospital de Dia, aconseguint millorar l'accés a consulta, proves i teràpies avançades, el pronòstic, la qualitat de vida dels pacients i evitant l'ingrés hospitalari en més del 90% dels casos. A més, la Unitat compta amb personal d'infermeria específic que fa educació sanitària amb aquests malalts per millorar els seus hàbits de vida, afavorir l'autocura i millorar-ne els resultats clínics.

El cardiòleg Moisés Barrantes és el responsable de la nova Unitat i afirma es "vol aconseguir que el major nombre possible d'aquests pacients rebin un abordatge de forma òptima, sistematitzar el diagnòstic, tractament i seguiment clínic, i a més d'educar-los perquè coneguin la seva malaltia i sàpiguen quins tipus d'hàbits i activitats poden realitzar".

La Sudy Sarbakshe és una palamosina de 80 anys amb problemes del cor des de fa 20 anys quan va tenir un infart, agreujat amb altres problemes de salut i que fan que el seu tractament hagi de ser analitzat i atès tenint en compte la seva pluripatologia. Explica que "el cardiòleg és el referent per a la meva malaltia del cor i quan cal és ell qui em recomana anar amb altres especialistes. D'aquesta manera, els canvis de medicació i alimentació queden acordats entre els diferents especialistes que em tracten". També afirma que l'atenció dels i de les professionals és excel·lent i que el seguiment és constant, explicant-nos quins canvis o símptomes s'han de tenir clars per notificar-los.

La certificació acredita el compliment dels estàndards de qualitat i certificació vinculats als processos assistencials que es duen a terme a la unitat. La UIC de SSIBE està dirigida pel Servei de Cardiologia de l'Hospital de Palamós però amb un equip multidisciplinari format per especialistes de Medicina interna, Atenció Primària i Nefrologia.

Aquesta interdisciplinarietat permet per una banda aglutinar tots i totes les professionals i realitzar un millor maneig de la patologia cardíaca a tota la comarca del Baix Empordà unificant criteris, concentrant visites i facilitant la coordinació entre els diferents nivells assistencials i especialitats.

A banda, la UIC és un dels destins de rotacions dels i de les residents d'Infermeria i Medicina Familiar i Comunitària, que serveix per compartir coneixements i definir protocols assistencials relacionats amb la patologia.

Equip de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Palamós
Sudy Sarbakshe, usuària de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca