| Institucional

Presentem la Memòria de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 2022

Ha estat l’any de recuperació de l’activitat assistencial al nivell previ a la pandèmia

Aquest matí hem fet pública la Memòria de Sostenibilitat SSIBE 2022 on es presenta tota l'activitat realitzada durant aquest any.

Ha estat un any de recuperació. De començar a deixar enrere la COVID19 i recuperar l'activitat assistencial, però amb les lliçons apreses durant els mesos més durs de la pandèmia.

A nivell assistencial, l'activitat en general s'ha situat als mateixos nivells del 2019, el darrer any prepandèmia. A  nivell hospitalari, destaquen l'increment de les altes hospitalàries, de les consultes externes i de les intervencions quirúrgiques que han permès reduir les llistes d'espera.

En canvi, a l'atenció primària s'ha reduït l'activitat total un -8%, principalment degut a l'augment de les visites presencials i la reducció de les visites virtuals. Pel que respecta a l'atenció intermèdia i a la dependència, també se situa als mateixos nivells que el 2019, tant en atenció intermèdia, mitja estada polivalent com hospital de dia. Cal destacar l'augment del 47% dels ingressos a centre de dia, però encara lleugerament inferior a les dades de 2019.

A nivell de personal, continuem reforçant la nostra plantilla que ja arriba a 1.498 persones (+1,5% respecte el 2021). Com a dada significativa, augmentem el personal amb contracte fix fins al 81%, que suposa un 5% més que l'any anterior. Amb una mitjana de 45 anys, la nostra plantilla és altament feminitzada: un 78% del nostre equip són dones. Per això, la igualtat, la diversitat i la inclusió és un dels eixos principals amb el nostre compromís laboral. Com a dades a destacar, hi ha les fins a 36 nacionalitats diferents que presenta la nostra plantilla, i que gairebé un 10% dels treballadors i treballadores disposen d'horaris amb jornada reduïda per fomentar la conciliació laboral i familiar.

Pel que fa als espais, s'ha inaugurat el nou consultori de Verges amb presència de l'Hble conseller Josep Maria Argimon. La nova ubicació, disposa d'un aparcament al davant que ha de millorar l'accessibilitat de les persones usuàries. Alhora, el centre disposa d'un espai més ampli i adaptat a les noves necessitats de la població. També s'ha instal·lat una planta fotovoltaica a Palamós Gent Gran. Formada per 180 panells solars, la instal·lació permetrà produir uns 140MWh anuals. És doncs, un pas més cap a l'autoconsum i la sostenibilitat energètica i també una mostra del nostre compromís mediambiental.

A nivell institucional, hem aprovat un nou Pla Estratègic per al període 2022-2025 que ha de servir com a full de ruta de la nostra institució en els propers anys. Per això s'han marcat 4 línies o prioritats estratègiques com són l'atenció centrada en la persona; els i les professionals i l'equip; equipaments, espais i innovació; i la responsabilitat social institucional.

A nivell formal, la publicació manté la mateixa estructura i gràfica inaugurada l'any passat, però s'hi afegeix una funcionalitat nova: la navegació interactiva, que permet consultar els diferents apartats, retornar al menú superior i accedir a més dades i enllaços d'interès. A banda, també s'incorporen dos nous apartats per donar cabuda a dues línies importants a la nostra entitat com són la humanització de l'atenció sanitària i el mecenatge, com una via més de finançament

La memòria de sostenibilitat de SSIBE d'aquest 2022 aprofundeix en tots aquests aspectes. En aquest enllaç podreu trobar tots els indicadors, les dades d'activitat dels nostres centres i gestió de les nostres àrees de suport.

Memòria 2022
Presentació de la Memòria 2022 a mitjans