| Docència

Donem la benvinguda als nous residents

Hem acomiadat i també agraït la tasca a les professionals que han finalitzat la seva residència.

Aquest migdia hem celebrat el tradicional acte de residents, on hem agraït i acomiadat als 12 professionals que acaben la seva residència amb nosaltres i donat la benvinguda a les noves incorporacions.  

Aquest any, hauran completat la seva residència un total de 14 professionals: 7 metgesses d'atenció familiar i comunitària (incloent 2 residents de l'ICS); 5 infermeres d'atenció familiar i comunitària; 1 llevadora i 1 metgessa especialista en ginecologia i obstetrícia.

Per altra banda, també s'ha donat la benvinguda a les noves incorporacions. En total, són 13 residents que inicien la seva etapa amb nosaltres: 1 llevadora; 1 metgessa en Medicina Interna; 3 metges/sses i 7 infermeres  a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària; i 2 residents de de l'ICS que realitzaran les rotacions hospitalàries a l'Hospital de Palamós.

17 anys de residència a la comarca
Des de 2007 que l'Hospital de Palamós i els CAP de la comarca tenen tasca docent pròpia. El 2007 es va donar la benvinguda a la primera promoció de residents en Medicina Familiar i Comunitària, que aquest any acomiada la seva 12a promoció.

El 2010 es van incorporar els primers residents de Ginecologia i Obstetrícia i Llevadores i un any després l'especialitat de Medicina Interna. L'última especialitat en incorporar-se va ser Infermeria Familiar i Comunitària que aquest 2019 n'ha acabat la 8a promoció.

En total, en aquest 17 anys que SSIBE és unitat docent ha format a 109 especialistes: 52 metges i metgesses d'atenció familiar i comunitària, 7 especialistes en ginecologia i obstetrícia, 18 llevadores, 4 metges i metgesses internistes i 20 infermers i infermeres d'atenció familiar i comunitària.

La tasca de tots aquests anys ha estat possible gràcies a la feina i implicació de tots els professionals que conformen l'arc de la FSH-SSIBE.. Cal destacar el paper dels tutors, especialistes acreditats de medicina i infermeria que assumeixen la responsabilitat del procés formatiu dels residents. Tots els facultatius  i personal d'infermeria participen com a col·laboradors docents  a la formació dels residents  durant  les seves rotacions pels  diferents  serveis hospitalaris.

Actualment comptem amb un equip de 29 tutors i tutores entre les 5 especialitats.

Nous residents
Nous residents ICS
Docència 2023