| Medi ambient, Organitzatiu

Implantem la signatura digital dels consentiments informats a l’Hospital de Palamós i a Palamós Gent Gran

Es fa des del mes de maig, i millora aspectes de seguretat de la informació assistencial i redueix l’ús de paper

Des de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà seguim avançant en la digitalització de processos, i  des del mes de maig hem digitalitzat el tràmit de signatura dels consentiments informats.

Concretament ho hem implantat per a totes les proves diagnòstiques que es demanen des de l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran; i també per a totes les intervencions quirúrgiques que fem a l'Hospital de Palamós.

Aquest canvi permet millorar aspectes de seguretat de la informació assistencial i reduir l'ús de paper.

S'ha implementat a través de la plataforma VIDsigner, certificada en serveis de firma electrònica i identitat digital i amb garanties de reconeixement legal.

Quan el/la pacient ha estat informat de la prova o de la intervenció quirúrgica per part del metge/ssa a la consulta, pot passar a signar digitalment el consentiment informat a l'admissió de l'especialitat on es visita; o bé s'ofereix al/la pacient l'alternativa de rebre'l per correu electrònic i signar-lo des de casa.

Un cop signat, el consentiment queda incorporat automàticament a la història clínica de el/la pacient, evitant d'aquesta manera la impressió del document, i que fins ara s'escanejava.

També permet oferir al/la pacient l'opció de rebre la seva còpia del consentiment informat per correu electrònic en comptes d'imprès en paper.

Cada any a SSIBE se signen més de 30.000 consentiments informats d'intervencions quirúrgiques i proves.  En el decurs dels mesos de maig i juny ja s'han signat 2.557 consentiments informat en format digital.

Pel que fa a medi ambient, amb la digitalització d'aquest tràmit, estalviarem un consum anual aproximat de 80.000 folis i per tant evitarem l'emissió de 368 kg de CO₂ -l'equivalent a les emissions generades per un turisme que recorre una distància de 307 km-.

Aquesta transició cap a una gestió més sostenible dels recursos demostra el compromís amb la conservació del medi ambient i la reducció de l'empremta ecològica.

imatge signatura consentiment informat