| Institucional

Trobada de la Comissió de Serveis Generals de l'Àrea Associativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya a Palamós

Ha tingut lloc el dia 4 de juliol al matí

El dia 4 de juliol al matí va tenir lloc una trobada de la Comissió de Serveis Generals de l'Àrea Associativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) a Palamós.

Van assistir 16 responsables de serveis generals de diferents hospitals de Catalunya, i Miquel Ortega, Director d'Emporhotel els va explicar el model de serveis hotelers de l'Hospital de Palamós i de l'Hospital de Figueres.

El programa de la visita va incloure en primer lloc una visita a l'Hospital de Palamós per conèixer de primera ma el model d'hoteleria - cafeteria, cuina i neteja -, una reunió de treball on es va presentar, entre d'altres temes, el model d'Emporhotel, una visita al nou obrador del peix a Palamós i va finalitzar amb un dinar de treball al Fleming amb productes de la llotja de Palamós.

Comissió de Serveis Generals de l'Àrea Associativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Aquesta comissió va néixer davant la necessitat dels responsables de serveis generals de les entitats associades al CSC de tenir un espai de debat i reflexió que permetés cercar i trobar solucions a problemes comuns. Entre els seus objectius hi ha cercar a l'Administració i a les entitats associades possibilitats de col·laboració, promoure l'intercanvi d'experiències entre els diferents associats i establir un posicionament conjunt de cara als temes que els inquietin.

La Comissió es reuneix cada dos mesos, i els seus membres són els responsables de serveis generals dels centres proveïdors associats al CSC.

El seu coordinador és el Sr. Jaume Castellano, director de serveis del Consorci Hospitalari de Vic.

imatge trobada CSC a Palamós