| Assistencial, Responsabilitat social corporativa

Iniciem el servei de voluntariat per a pacients oncològics

Acompanyarà i farà assessorament en les ajudes tècniques necessàries per al domicili.

L'Associació Contra el Càncer a Girona ha iniciat el programa de voluntariat hospitalari a l'Hospital de Palamós. D'aquesta manera els/les pacients oncològics/ques ingressats/des i els seus familiars i persones cuidadores disposaran d'acompanyament amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida durant el procés de la malaltia.

Aquest acompanyament té un caràcter transversal: acompanyar al malalt oncològic i la seva família, suplir el cuidador en cas de necessitat, suport emocional als pacients i la seva família, assessorament en ajudes tècniques per al domicili (llits articulats, cadires de rodes, butaques o d'altres), activitats d'animació i entreteniment i derivació a professionals en cas de detectar situacions i necessitats que requereixen la intervenció de personal especialitzat.

Per al desenvolupament del projecte, la coordinadora del voluntariat de l'Associació Contra el Càncer a Girona col·laborarà directament amb la unitat de treball social de l'Hospital de Palamós, amb la infermera referent de pacients amb càncer de mama i amb la supervisora de l'hospital de dia mèdic per tal de detectar pacients i famílies que puguin beneficiar-se d'aquest acompanyament i ajuda i poder oferir-los-hi.

El voluntariat rebrà una formació prèvia per tenir a l'abast totes les eines necessàries per poder fer acompanyaments de qualitat i ajustats a les necessitats de cada pacient i familiar. A més, estaran acompanyats i sota la supervisió constant dels coordinadors de voluntariat hospitalari de l'Associació.

Aquest programa de l'Associació Contra el Càncer i específic per als pacients amb càncer, se suma al programa de voluntariat de SSIBE, amb llarga trajectòria al centre i que fa acompanyament a pacients i nens i nenes ingressades a l'hospital.

L'Associació Contra el Càncer, 70 anys d'experiència en la lluita contra el càncer
L'Associació Contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 70 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

Forma part del seu ADN estar al costat de les persones, pel que el seu treball s'orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se li diagnostica; i millorar el seu futur amb l'impuls de la investigació oncològica. En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l'Associació aglutina la demanda social d'investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d'investigació científica oncològica de qualitat. A dia d'avui, és l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer a Catalunya.

Integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades per la malaltia i finançar projectes d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. A Girona, l'Associació Contra el Càncer està estructurada en 34 delegacions locals, compta amb més de 241 persones voluntàries, 5.601 socis i sòcies i 15 professionals.

Durant el 2022 l'Associació Contra el Càncer a Girona ha atès 1.870 persones afectades per la malaltia.

Voluntariat oncològic a l'Hospital de Palamós
Voluntariat oncològic a l'Hospital de Palamós