| Assistencial

Incorporem nova tecnologia a la cirurgia laparoscòpica

Ja fa un any que comptem amb el nou equip que incorpora tecnologia 3D i fluoroscòpia i que permet realitzar intervencions més segures i ràpides

Ja fa un any que els quiròfans a l'Hospital de Palamós estan equipats amb una nova torre de laparoscòpia que incorpora la tecnologia 3D i fluoroscòpia.

D'una banda, la tecnologia 3D permet orientar-se millor en l'espai a dins de la zona a intervenir i permet una major precisió.

I d'altra, la fluorescència permet identificar els vasos de la zona operatòria mitjançant la introducció de contrast i una càmera amb filtre específic. També permet identificar estructures no vasculars com els urèters.

Aquesta tècnica aporta seguretat i rapidesa en la intervenció. Les intervencions són més precises i es disminueix el temps quirúrgic, evidentment, la disminució del temps quirúrgic també ajuda a la millor recuperació del pacient.

El Servei de Cirurgia General és el servei que major nombre de cirurgies laparoscòpiques realitza: càncer de colon; colecistectomies, hernia de hiatus, apendicectomies, laparoscòpia diagnòstica, hernia inguinal i eventracions.

Hi ha altres serveis que també realitzen molta cirurgia endoscòpica com són el Servei de Ginecologia (histerectomies i cirurgia del ovari) i el Servei d'Urologia (nefrectomies, prostatectomies).

Imatge intervencio quirúrgica torre laparoscòpia
Imatge intervencio quirúrgica torre laparoscòpia