| Assistencial

Implantem un sistema de traçabilitat al Servei d’Anatomia Patològica

Es tracta d’un sistema de control automatitzat que millora la garantia de qualitat del servei

A l'abril es va implantar un sistema de traçabilitat al Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital de Palamós.

Des d'aquesta primavera, les mostres que arriben al servei s'identifiquen de manera automatitzada amb un codi QR que permet controlar tot el procés i circuit que segueixen.

El més rellevant de la traçabilitat al laboratori d'Anatomia Patològica és que redueix el risc que es produeixin errors o incidències, ja que tot el procés està registrat automàticament. D'altra banda, facilita als professionals transparència i control, ja que tenen una funció que els permet conèixer en quin estat es troba la mostra processada.

A banda de la traçabilitat, el sistema comporta també millores d'eficiència, seguretat i gestió com són: una única entrada d'informació i registre de l'estatus de la mostra a cada pas, amb control d'entrada i sortida; l'eliminació de la transferència manual d'informació als registres, eliminació de possibles errors, reducció del temps de treball de tasques manuals redundants; i finalment la possibilitat d'elaborar estadístiques d'eficàcia i eficiència del servei.

Aquest flux de treball inclou tot el procés des de la recepció de la mostra al laboratori fins al diagnòstic.

Per a la implantació del sistema s'han hagut de realitzar diferents adaptacions al servei tant de software com equipaments informàtics (pantalles tàctils i lectors de codi QR en els diferents llocs de treball).

Què és l'Anatomia Patològica ?

L'Anatomia Patològica és l'especialitat mèdica encarregada d'estudiar i analitzar les mostres de teixits o òrgans per intentar explicar les alteracions anatòmiques de les diferents malalties. Per fer-ho cal una mostra d'un teixit o òrgan, el que es coneix com biòpsia, peça quirúrgica o citologia.

La demanda assistencial del Servei d'Anatomia Patològica ha anat augmentant en els darrers anys. L'any passat van arribar al servei 22.000 mostres que van generar 60.000 preparacions. Per això, el sistema de traçabilitat facilita el control i maneig del procés i circuit de les mostres, millorant l'eficiència a la feina i garantint la seguretat.

Traçabilitat al Servei d’Anatomia Patològica
Traçabilitat al Servei d’Anatomia Patològica