Obertura de 9 llits a l'Hospital de Palamós

Per fer front a la demanda assistencial durant l'epidèmia de grip

Aquest diumenge, 7 de gener, obrim 9 llits addicionals a la 3a planta de l'Hospital de Palamós, per tal de fer front a l'augment de demanda assistencial a causa de la grip.

D'aquesta manera, l'hospital arriba a la seva màxima capacitat de 133 llits disponibles.

El canvi ajudarà a donar un millor resposta i disposar de més capacitat a l'hospital ateses les necessitats assistencials actuals. No obstant, aquests 9 llits només es mantindran oberts durant el període de vigència del PIUC (Pla Integral d'Urgències de Catalunya) i segons necessitats específiques.