| Assistencial

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca realitza seguiment remot a pacients

Gràcies a un software incorporat als dispositius intracardíacs que permet descarregar diferents paràmetres i analitzar-ne el risc de descompensacions.

Des de mitjans de desembre, l'Enric Plaja dorm cada dia amb un receptor a la seva tauleta de nit. Aquest dispositiu es connecta automàticament a un sensor que permet monitoritzar la seva congestió cardíaca durant les hores nocturnes.

A mitjans d'octubre, li van realitzar un doble bypass pel qual va haver d'estar 7 setmanes ingressat a l'Hospital Josep Trueta. Després de rebre l'alta i per poder controlar i fer un seguiment de la seva recuperació i estat de salut, el dispositiu intracardíac portava un software incorporat que registra i permet descarregar els diferents paràmetres que la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) de l'Hospital de Palamós necessita per realitzar-li un seguiment remot.

Un cop descarregades, els especialistes en cardiologia realitzen una anàlisi de totes les dades rebudes i categoritzen els i les pacients en tres nivells en funció del risc: baix, mig o alt. En cadascun d'aquests nivells s'estableixen quines actuacions cal dur a terme, com trucades per a seguiment i demanar més informació o bé agendar una visita presencial urgent. 

La Denise, la parella de l'Enric assegura que aquest seguiment els ha aportat molta tranquil·litat, ja que se senten atesos en tot moment, tot i la distància. "A banda de les visites presencials ja programades, també disposem d'un telèfon al qual podem trucar en cas de dubtes o emergència".

En total, la UIC atén i realitza el seguiment a més de 300 pacients cada any. L'Enric és un dels 7 pacients a qui se'ls ha començat a monitoritzar la salut del seu cor a distància i s'espera que a finals d'any s'arribi a la vintena de pacients.

Com es realitza el seguiment?
Aquest seguiment remot és només un dels mecanismes de què disposa la Unitat d'Insuficiència Cardíaca. Per una banda, hi ha les visites freqüents i periòdiques que es realitzen a les consultes externes de l'Hospital, amb infermeres i cardiòlegs. Per l'altra, hi ha també les visites telemàtiques per al seguiment farmacològic i el pla de medicació de cada pacient. En tercer lloc, hi ha aquest seguiment a distància de tots els paràmetres de congestió cardíaca.

Aquest abordatge de pacients amb insuficiència cardíaca evita el reingrés hospitalari d'aquests pacients en molts casos, que es tradueix en una millor qualitat de vida i en una reducció de la mortalitat. A banda, també repercuteix en una major sostenibilitat del sistema, ja que un elevat percentatge de les despeses sanitàries és deguda als ingressos hospitalaris.

Tot això és possible gràcies a una aliança amb la Unitat d'Arrítmies de l'Hospital Josep Trueta, que permet derivar els pacients a l'Hospital de Palamós i poder realitzar un seguiment més proper, sense necessitat de desplaçar-se a Girona.

Enric Plaja, essent atès per professionals de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca