| Institucional, Responsabilitat social corporativa

És possible la conciliació en el sector salut?

Aquest 8M ens centrem en la conciliació laboral i familiar de les nostres professionals sanitàries

Per la seva vocació de cura i atenció a les persones, molts dels nostres serveis es mantenen oberts les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. El primer que ens ve al cap és el servei d'urgències de l'hospital, però hi ha d'altres serveis associats com poden ser el servei d'internament a l'hospital o a Palamós Gent Gran, les guàrdies a diferents serveis o l'atenció continuada a l'atenció primària, entre altres.

Aquesta continuïtat assistencial fa que hi hagi diferents modalitats de treball com són la disparitat de torns o les guàrdies de nit i de cap de setmana. És per això que aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, volem visibilitzar com concilien la seva vida professional i personal algunes treballadores de la casa i alhora explicar les diferents mesures que ofereix la nostra entitat.

El 2023 fins a 220 persones del total de 1.524 en plantilla, van gaudir d'alguna mesura de conciliació. Això suposa, un 14,4% dels i les professionals. El 89,7% d'aquestes mesures van ser sol·licitades i concedides a dones i només el 10,2% a homes. Tot i que la plantilla de la nostra entitat és altament feminitzada (78%), aquestes són dades rellevants, doncs mostren el reflex sociocultural de que la dona manté associada la càrrega de la cura familiar. En els darrers 5 anys, s'han concedit el 76,5% de totes les peticions de redistribució i adaptació de jornada per conciliació.

Cadascun d'aquests casos és un món, però en motiu del 8M hem parlat amb 4 treballadores perquè ens expliquin el seu cas particular i com veuen actualment la societat en temes de conciliació i coresponsabilitat.

Carla Martín - Urgències
La Carla és infermera i treballa a l'Hospital de Palamós des de fa gairebé 10 anys. El seu lloc de treball era de corretorns, és a dir, que en funció de la necessitat podia fer torns de matí, tarda o nit.

El 2021 va ser mare d'una nena i acabat el permís de maternitat va acollir-se a una excedència d'un any per afavorir el temps amb la seva filla i la seva criança. Just abans d'incorporar-se, a l'abril del 2023, va demanar que el seu horari fos durant el matí per tal de poder conciliar vida professional i familiar. Se li va concedir gràcies al procés de mobilitat interna - canvi de torn establert per la nostra entitat.

"Realment vaig ser una mica afortunada, perquè és molt complicat organitzar tots els horaris del personal i fer els ajustos per a tothom", assegura la Carla. I més en un sector que essent tan feminitzat i on hi solen haver bastants peticions de mesures de conciliació. Li agradaria una mica més de voluntat i empenta a nivell polític sobretot en el primer període de criança, entre els 0 i 3 anys.

Desi Vergeli - Laboratori
La Desi és tècnica de laboratori de l'hospital des del 2008. És mare de dos nens, de 7 i 4 anys. "Tenia clar que volia ser present a la vida escolar dels meus fills" afirma. Per això es va acollir a una reducció de jornada, que ha pogut anar canviant i adaptant en funció de les necessitats de la família. En aquestes adaptacions horàries és clau la predisposició del comandament que és qui gestiona i organitza tots els horaris i torns.

Creu que a nivell social, hi ha una mica de por o desconeixement a l'hora de demanar reduccions o permisos per conciliar, perquè es pot tendir a pensar que una mitja jornada implica menys professionalitat o productivitat.

Soraya Hernández - Sala de parts
La Soraya és llevadora i va entrar a treballar a l'Hospital de Palamós el 2016, fent guàrdies a la sala de parts, que realitzava de manera alterna en horaris de nit o de tarda.

Ara fa 2 anys va ser mare i en acabar el permís de maternitat es va incorporar en jornada nocturna. "No em vaig plantejar la jornada reduïda per un tema econòmic i el torn de nit em permetia incorporar-me al 100% i no haver de realitzar guàrdies en horari diürn", assegura. Ha estat clau també la voluntat i empatia de la seva cap, que ha fet els ajustos necessaris.

A nivell familiar, han estat 2 anys intensos, ja que encara fa lactància materna i fins als 18 mesos s'ha extret llet cada 3 o 4 hores, atès que durant la nit és quan augmenta més la producció de llet. Ha estat clau la coresponsabilitat i implicació del marit.

Imma Francès - ABS La Bisbal
L'Imma és metgessa de família i va començar a treballar al CAP de la Bisbal el 1998 amb un fill de 4 mesos. Amb el naixement del segon fill i després d'una excedència de 8 mesos, el 2005 va acollir-se a una reducció per cura de menor fins el 2016 quan el petit va complir 12 anys.

Durant 2 anys més, va acollir-se a la jornada reduïda per cura d'un familiar, en concret de la seva mare. Finalment, el 2018 es va reincorporar a jornada completa amb alguna adaptació horària. "Començo a les 9h, i això em permet allargar algunes tardes fins les 17.30h. Aquesta adaptació horària és un win-win: a mi em permet entrar més tard i alhora actuo d'enllaç entre els torns de matí i tarda".

Assegura que la percepció de les jornades reduïdes i adaptacions per cura de menors o familiars ha canviat amb els anys cap a millor per adaptar-se a les necessitats de les persones treballadores; abans aquestes adaptacions eren vistes com "trajes a medida". La major part de les seves adaptacions les ha pactat amb el seu comandament que és home, empàtic i amb fills i això és un símbol que els temps estan canviant. Sempre ha sentit el suport i estima dels seus companys i companyes de feina, que mai li han posat cap impediment.

Què opina la nostra plantilla respecte la conciliació a la nostra entitat?
A finals del 2023 es va realitzar una enquesta entre tota la plantilla per tal de conèixer la seva opinió en matèria d'igualtat d'oportunitats, conciliació i no discriminació, en el marc de la diagnosi per als nous Plans d'Igualtat.

Prop d'un 25% del personal va contestar el qüestionari, que feia tres preguntes concretes sobre conciliació, amb resultats positius. Així, per exemple, un 78% afirma tenir possibilitat de fer les vacances segons les seves preferències personals; un 66% creu que el seu horari li permet un adequat equilibri entre la vida personal i professional; i un 60,3% afirma que els horaris de treball i les mesures de gestió del temps desplegades per l'empresa (reduccions de jornada, flexibilitat horària, teletreball, etc.) són adequades a les necessitats de la plantilla.

La nostra entitat sempre ha apostat per l'equitat i la igualtat de les persones treballadores, tal i com ho marca el nostre codi ètic. El 2010, abans que fos legalment obligatori, es van consensuar els Plans d'Igualtat per a la Fundació Hospital de Palamós, el Consorci Assistencial del Baix Empordà i SSIBE AIE, i que s'han anat renovant cada quatre anys.

Enllaços relacionats