| Assistencial, Prevenció i promoció de la salut

Iniciem una campanya per a la desprescripció de benzodiazepines al Baix Empordà

Durarà de maig a finals d’any i l’objectiu és reduir l’ús dels fàrmacs per al tractament de l’ansietat.

Serveis de Salut Baix Empordà desplegarà a partir d’aquest maig una campanya reduir l’ús de les benzodiazepines entre la població del Baix Empordà que les pren de forma habitual i recurrent des de fa temps.

Què són les benzodiazepines?
Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen per al tractament de l’ansietat, o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. Els més utilitzats són Lorazepam, Alprazolam, Lormetazepam, Bormazepam, Diazepam, entre altres.

Per què se n’ha de disminuir el consum?
El consum de benzodiazepines a Espanya s'ha convertit en un problema de salut degut a l'ús excessiu observat en els darrers anys. El seu ús prolongat suposa un risc significatiu per la salut: major risc d'accidents, morbimortalitat, efectes adversos durant l'embaràs, major risc de deteriorament cognitiu, disminució de les capacitats d'aprenentatge i d'atenció, dependència i tolerància al fàrmac, major risc de caigudes sobretot en persones d'edat avançada.

Quines accions es desenvoluparan?
La campanya es portarà a terme des d’aquest mes de maig fins finals d’any amb una campanya de conscienciació a la població que prenen aquest tipus de medicació amb cartes personalitzades al seu domicili per tal d’informar-los i assessorar-los sobre com reduir-ne l’ús. També s’ofereixen pautes i consells per a millorar la qualitat del son i la gestió de l’ansietat. Alhora, les persones usuàries que acudeixin al seu professional de referència se’ls lliurarà un pastiller o “blister” junt amb la nova pauta de reducció.

El circuit que se seguirà, sempre que un usuari/ària ho demani, és citar-lo amb el seu metge/ssa de capçalera per tal que l'ajudi amb la pauta de desprescripció i visita de reforç i seguiment amb la seva infermera de referència als tres i sis mesos, o abans si fos necessari.

També s’iniciarà una campanya informativa que inclourà un apartat específic al web, informació a totes les pantalles dels nostres centres i difusió en diferents suports publicitaris.

En els mesos previs, s’hi ha implicat també de forma proactiva els professionals sanitaris - tant de les Àrees Bàsiques de Salut com de l’Hospital de Palamós – amb diferents sessions informatives per tal d’abordar la desprescripció amb un enfoc integral i promoure altres alternatives de tractament, incloent consultes grupals i prescripció social.

Aquesta campanya s'emmarca dintre del projecte "Estrategia comunitaria para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la FRAGILIDAD en las personas mayores", finançat amb fons del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a través del Departament de Salut. Ha estat coordinat externament pel Consorci Social i Salut de Catalunya i internament per l'Espai Pro-beta, la unitat d'innovació de SSIBE.

Enllaços relacionats