| Medi ambient

Avancem en el càlcul de la nostra petjada de carboni

Ja disposem d’una primera aproximació de l’impacte ambiental de l’Hospital de Palamós

Es calcula que el sector salut equival al 4,4% de totes les emissions i que si el sector salut fos un país, seria el 5è país més emissor de gasos d’efecte hivernacle del planeta.

En un entorn hospitalari, gairebé totes les activitats que realitzem i els béns materials que posseïm o que fem servir, impliquen consumir energia, i això avui dia significa contribuir a les emissions a l'atmosfera. El càlcul de la petjada de carboni és complex i més en un gran centre consumidor d’energia com pot ser un hospital comarcal. Tot i així, gràcies a la calculadora del Projecte Sanidad #PorElClima del Ministerio de Sanidad hem pogut fer una aproximació per a l’Hospital de Palamós.

El càlcul de la petjada de carboni permet definir polítiques i accions de reducció d’emissions; establir estratègies efectives d’estalvi i eficiència energètica; implantar estratègies de compensació i reducció d’emissions; i reforçar la contribució per reduir l’escalfament global, entre altres.

Com es calcula la petjada de carboni?
La petjada de carboni és un indicador ambiental que permet mesurar les emissions directes i indirectes d’aquest tipus de gasos i que es mesura en tones de CO2 equivalents.

El càlcul de la petjada de carboni es mesura en 3 parts o abasts:

  • Abast 1, on s’hi inclouen les emissions directes de fonts en propietat o controlades per nosaltres. En aquest apartat hi ha el consum de calefacció, aigua calenta sanitària, cuina, gasos anestèstics, refrigerant per fuges o extintors entre altres.
  • Abast 2, on s’hi inclouen les emissions indirectes derivades del consum d’electricitat
  • Abast 3, on s’hi inclouen emissions indirectes, conseqüència de les activitats de l’hospital però que tenen lloc en fonts que no són propietat ni estan controlades per l’hospital. És el cas, per exemple, béns i serveis adquirits com l’aigua, el paper, altres subministraments, compres d’equips informàtics i immobles, disposició de residus i altres activitats relacionades amb el transport per mitjans subcontractats com és el cas de viatges de feina, la mobilitat it intere del personal o el transport de materials i productes.

Per a l’Hospital de Palamós, el càlcul de l’abast 1 suma un total de 667 tones de C02, mentre que per a l’abast 2 és de 645 tones de C02. Per a l’abast 3, s’han calculat 57 tones. En total, doncs, amb aquesta primera aproximació sumem un total de 1.370 tones de CO2.

Aquestes 1.370 tones és només una aproximació, ja que el càlcul de l’abast 3 és incomplert donat que falten totes les dades relacionades amb la mobilitat, tant dels i les treballadores, els proveïdors o els viatges relacionats amb la feina. De fet, es calcula que l’abat 3 pot arribar a ser el 85% de tota la petjada de carboni en alguns casos.

Per aquest motiu, durant aquest 2024 intentarem avançar en la recopilació de dades relacionades amb aquest abast per poder tenir un càlcul més real de la petjada de carboni de l’Hospital de Palamós i poder calcular també la petjada per a la resta de centres de SSIBE.

Fes el teu propi càlcul!
Et convidem a calcular la teva petjada de carboni personal amb aquesta senzilla calculadora de la Creu Roja. Pot ser un senzill primer pas per a reduir el teu impacte. Suma't a la transformació verda!

Dia Mundial del Medi Ambient
Cada any, des del 1974, el Dia Mundial del Medi Ambient es celebra el dia 5 de juny amb la participació de governs, empreses i ciutadania en un esforç col·lectiu per sensibilitzar i fomentar polítiques i mesures que resolguin els problemes ambientals.

Hospital de Palamós