| Institucional

Comunicat de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

En referència a la notícia publicada a El Punt Avui en data 14/06/2024 titulada "La CUP portarà a Antifrau la gestió sanitària al Baix Empordà"

Des de la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, en referència a la notícia publicada a El Punt Avui en data 14/06/2024 titulada "La CUP portarà a Antifrau la gestió sanitària al Baix Empordà", manifestem que com a Fundació sense ànim de lucre i que prestem un servei d'interès general vinculat al Sistema de Salut de Catalunya, donem compliment a totes les obligacions que ens corresponen d'acord amb aquesta naturalesa jurídica.

En aquest sentit, elevem al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya els acords de Patronat, complim amb les obligacions de transparència d'acord amb l'àmbit que ens és d'aplicació, auditem externament els comptes anuals i els presentem al Protectorat de Fundacions, a l'Agencia Estatal d'Administració Tributària i també es publiquen al web, entre d'altres. Així mateix, i com a proveïdors del CatSalut, se supervisa la nostra activitat assistencial de manera permanent.

La Direcció de la Fundació vol deixar ben clar que actua amb total transparència, i expressa la voluntat de col·laborar i informar de tot allò relacionat amb la gestió de la Fundació a qualsevol autoritat que ho requereixi. Al mateix temps, manifesta no conèixer fins a data d'avui el contingut de l'informe elaborat i lamenta que es posi en dubte la gestió i la professionalitat de les persones que treballen a la Fundació.