Convocatòria interna/externa Cap de Servei de Pediatria

Referència:
HP-CAPPEDI

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Convocatòria interna/externa Cap de Servei de Pediatria

La Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, proveeix serveis d'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

El Servei de Pediatria de l'Hospital de Palamós, és un equip format per 18 facultatius especialistes en Pediatria.

És responsabilitat del Servei de Pediatria l'atenció al pacient pediàtric tant en l'àmbit d'aguts com en l'àmbit de primària.

L'Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física.

S'OFEREIX

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a).
 • Incorporació immediata
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

REQUISITS

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Pediatria.
 • Experiència com adjunt de pediatria en un hospital.
 • Experiència en l'àmbit de recerca clínica.

ES VALORARÀ

 • Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.
 • Formació acreditada en gestió sanitària, gestió clínica...
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Perfil competencial:

 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 9 de desembre de 2021

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-CAPPEDI

Per més informació, trucar al telèfon 972 60.92.39 i demanar per Sra. Dolors Margarit, o bé enviar e-mail a: recursoshumans@ssibe.cat

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:         Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:                   Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:            Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:           No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:                        Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:     Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat