Convocatòria de Psicòleg/a Clínic - Palamós Gent Gran

Referència:
PGG-PSIC

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria externa Psicòleg_a Clínic

El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran disposa de 165 llits d'internament repartits en:

1 Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives (40 llits)

1 Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i

1 Unitat de Residència Assistida,

També disposa d'una unitat d'atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places d'Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives.

El Sociosanitari dóna cobertura a l'Hospital d'Aguts amb un servei d'UFISS i a l'Atenció Primària amb un Servei de PADES.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Realitzar l'avaluació psicològica de les persones ateses en les vessants emocional, cognitiva i psicopatològica i participar en el pla d'intervenció
 • Intervencions individual i grupals
 • Orientació,  assessorament i suport a les famílies
 • Tractaments de neuro-rehabilitació cognitiva per a casos amb Malaltia d'Alzheimer, altres demències i malalties neurodegeneratives
 • Suport emocional a l'equip interdisciplinari i proporcionar pautes d'intervenció en casos difícils i resolució de conflictes
 • Acompanyament al dol

S'OFEREIX:

 • 1 plaça a dedicació parcial a un 75% de jornada (1215 h/anuals) contractació laboral indefinida.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Llicenciatura o Grau en Psicologia.
 • Professionals que disposin del Màster en Neuro-psicologia

ES VALORARÀ:

 • Coneixements de psicologia de l'envelliment
 • Formació en eines de diagnòstic de trastorns psicopatològics relacionats amb la vellesa
 • Coneixement en tècniques de mediació i resolució de conflictes
 • Capacitat de treball en equip interdisciplinari
 • Especialitat via Clínica via PIR 

Perfil professional

 • Resiliència
 • Honestedat
 • Empatia
 • Visió integral
 • Orientació a l'usuari
 • Comunicació assertiva
 • Empenta pels resultats

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 20 de gener de 2022.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: PGG-PSIC

Per a més informació, 

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Palamós, 10 de gener 2022

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:                      Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:               Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:          Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat