Convocatòria interna/externa Administratiu/va Departament Recursos Humans

Referència:
SSIBE - ADMRH

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria interna/externa Administratiu RH

El Departament de Recursos Humans de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un/a Administratiu/va.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa.
 • Sou segons Grup Professional 6.1 (PAS-TFPT) del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. I a valorar segons trajectòria professional.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

Formació

 • CFGS o FP-II Branca administrativa o Batxillerat.
 • Experiència d'un any en l'àmbit de gestió de Recursos Humans.
 • Coneixements d'ofimàtica nivell avançat (word, excel, power point)

Perfil de competències específiques

 • Habilitats de treball en equip, esperit de cooperació i empatia.
 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat d'organització i planificació del propi treball.
 • Habilitats comunicatives, assertivitat i rigorositat.
 • Persona amb compromís professional amb la Institució i amb la feina, voluntat de millora i formació contínua.
 • Orientació al client intern

ES VALORARÀ:

 • Grau en Relacions Laborals o Grau/Llicenciatura en Dret.
 • Coneixements de programes informàtics de Recursos Humans.
 • Formació complementària i coneixements en l'àmbit de Recursos Humans

FUNCIONS:

 • Estreta coordinació amb la resta de l'equip del propi Departament de Recursos Humans o d'altres àrees que participin dels mateixos processos, participant del mateix objectiu i resultat comú.

Funcions polivalents:

 • Tasques específiques de l'àrea de contractació (Tràmit d'afiliació a la Seguretat Social -altes, baixes i variacions de contractes-, edició dels contractes de treball, ús, gestió i tramitació a través de les diverses plataformes de l'Administració que correspongui -Siltra, Contrat@, Delt@, Certific@-, gestió de comunicats d'alta i baixa d'IT/AT, domini del programari de RH, realització de certificats diversos, explotació de dades i totes les altres que se'n puguin derivar).
 • Tasques específiques de l'àrea de secretaria tècnica (Gestió dels processos de selecció -en coordinació amb la tècnic de desenvolupament de RH-, gestió dels processos d'acreditació de carrera professional, gestió expedients estrangeria, suport a l'acollida de les noves incorporacions, registre de documentació i totes les altres que se'n puguin derivar).
 • Tasques específiques de l'àrea de Relacions Laborals (explotació de dades, gestió processos eleccions sindicals, interpretació i aplicació de la normativa vigent i convenis col·lectius, suport en l'elaboració i disseny dels plans d'igualtat i totes les altres que se'n puguin derivar).

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 25 de febrer de 2022

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: SSIBE-ADMRH

Per a més informació telefoneu al 972 60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans).

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat